Przeskocz do treści

Delta mi!

 1. obrazek

  NASA/JPL-Caltech

  Galaktyka w Andromedzie (M31).

  NASA/JPL-Caltech

  Galaktyka w Andromedzie (M31).

  Kosmologia

  Ciemna materia z profilu

  Tajemnica ciemnej materii fascynuje naukowców od dekad: w latach siedemdziesiątych Vera Rubin zaobserwowała odbiegające od przewidywań zachowanie się krzywej rotacji galaktyki w Andromedzie (M31). Nie da się jej wyjaśnić na gruncie dynamiki Newtona bez uwzględnienia, obok obserwowanych gwiazd, gazu i pyłu, dodatkowego masywnego składnika rozciągającego się daleko poza obszar zajmowany przez materię świecącą. Składnik ten nazywamy halo ciemnej materii.