Przeskocz do treści

Delta mi!

Wycieczka na Marsa

Lech Falandysz

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: sierpień 2015
 • Publikacja elektroniczna: 31-07-2015
 • Wersja do druku [application/pdf]: (624 KB)
obrazek

NASA/JPL-Caltech

Mimo sporadycznych zapewnień przedstawicieli różnych agencji kosmicznych i rządów o planach wysłania załogowej misji na Marsa na międzyplanetarną wyprawę i pierwszą stałą bazę przyjdzie nam chyba trochę poczekać. Jednak już teraz możemy spróbować przenieść się w myślach na powierzchnię tej pustynnej planety, posiłkując się w naszej podróży niczym nieokiełznaną wyobraźnią, prawami fizyki oraz danymi zebranymi przez bezzałogowe sondy i lądowniki.

Powierzchnia Marsa jest geologicznym (a w zasadzie areologicznym) polem bitwy, jak na boga wojny, Marsa (Aresa) przystało. Na równinach porozrzucane są wśród wydm skały różnych wielkości. Wydmy z piasku, pyłu i popiołu wulkanicznego utworzone są przez wiatry i huragany. W innych miejscach spotkamy rozpadliny, kaniony, kratery, wulkany i twory przypominające koryta wyschniętych rzek, niektóre o wiele większe od ziemskich. Wulkan Olympus Mons jest ponad dwukrotnie wyższy od ziemskiego Mount Everestu. Krater Victoria ma około 800 km średnicy. Kaniony mają łącznie długość kilku tysięcy km, a ich głębokości wynoszą kilka kilometrów. Całe to bogactwo krajobrazowe zwieńczają okazałe i wysokie łańcuchy górskie, nad którymi widać czasem dwa niewielkie księżyce, Fobosa i Deimosa, okrążające planetę w płaszczyźnie równikowej po prawie kołowych orbitach.

Średnia odległość Marsa od Słońca jest 1,52 razy większa od średniej odległości Ziemi od Słońca. W związku z tym (oraz w wyniku braku porządnego efektu cieplarnianego) średnia temperatura na Marsie jest znacznie niższa niż na Ziemi. Na marsjańskich biegunach temperatura często osiąga minus 120○C, W okolicach równika nocą może być około minus ○ 50 C. Jedynie w ciągu letnich dni temperatura osiąga dodatnie wartości - na równiku nawet 30○C. Oś obrotu Marsa jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem 25○11′ . Takie nachylenie przyczynia się do podobnego jak w przypadku Ziemi zróżnicowania długości pór roku.

Atmosfera Marsa złożona jest głównie z dwutlenku węgla CO 2 (około 98%). Znikomą resztę stanowią: tlenek węgla CO, tlen O2 i para wodna. Przy powierzchni planety ciśnienie atmosfery jest bardzo małe, wynosi około 8 hPa (na Ziemi około 1013 hPa) i wartość ta ulega niewielkim wahaniom. Gdyby nawet skład atmosfery przypominał ziemski, zbyt niskie ciśnienie uniemożliwiałoby oddychanie. Przy powierzchni Marsa gęstość atmosfery wynosi 3 |20 g/m , a więc |64,5 razy mniej niż ziemskie równe 3 1,29 kg/m .

Prędkości cząsteczek gazu atmosferycznego są różne. Dlatego najczęściej oblicza się dla cząsteczek wartość średniej prędkości kwadratowej √ ------- |vś r = 3RT /µ . W najcieplejsze dni na Marsie, gdy temperatura jest w pobliżu 30 ○C, vśr wynosi około 0,4 km/s, czyli jest porównywalna ze średnią prędkością cząsteczek powietrza ziemskiego, które w warunkach normalnych mają średnią prędkość około |0,5 km/s. Jeżeli cząsteczka gazu osiągnie tzw. prędkość ucieczki z pola grawitacyjnego planety, to oddali się w przestrzeń międzyplanetarną. Porównajmy wartości prędkości cząsteczek z wartością prędkości ucieczki. Prędkość ucieczki ciała z powierzchni Marsa (druga prędkość kosmiczna) obliczona ze wzoru √ -------- M/RvII = 2G , gdzie =6,42⋅1023kg M i R = 3389 km oznaczają masę i średni promień Marsa, wynosi około |5 km /s. Wynika stąd, że średnie prędkości cząsteczek są kilkanaście razy mniejsze od prędkości ucieczki, dlatego też Mars utrzymuje stabilną atmosferę. Mała średnia prędkość cząsteczek w porównaniu z vII nie oznacza, że nie ma cząsteczek, którym udaje się uciec z Marsa. Na dużej wysokości, na skutek m.in. reakcji egzotermicznych, działania wiatru słonecznego i promieniowania kosmicznego, część gazu atmosferycznego ma wystarczającą energię kinetyczną, by uciec z Marsa. Przed kilkoma miliardami lat, w czasach gdy planety były młode i gorące, wysoka temperatura atmosfery sprzyjała ucieczce lekkich atomów i cząsteczek. Obecnie atmosfera zawiera głównie cięższe cząsteczki |CO2. W przeszłości skład atmosfery zmieniał się również pod wpływem wulkanów, które przyczyniały się do uzupełniania atmosfery gazami wyrzucanymi podczas erupcji.

obrazek

Rys. 1 Diagram fazowy |CO 2

Rys. 1 Diagram fazowy | CO2

obrazek

Rys. 2 Diagram fazowy wody

Rys. 2 Diagram fazowy wody

Rysunek 1 przedstawia diagram fazowy ukazujący, jaki stan skupienia ma |CO2 w zależności od ciśnienia i temperatury. Punkt potrójny dla |CO2 odpowiada ciśnieniu 5180 hPa i temperaturze T = −56,6○C. Na Marsie ciśnienie oscyluje w pobliżu 8 hPa, jest więc ponad 600 razy mniejsze od ciśnienia w punkcie potrójnym. Jeżeli temperatura zmienia się w granicach od około ○ −130 C do około ○ 30 C, to z wykresu wynika, że |CO2 na Marsie może istnieć jako gaz lub jako ciało stałe (szron), natomiast nie w stanie ciekłym. Przy wzroście temperatury szron sublimuje, stając się gazem. Za obserwowane sezonowe zmiany rozmiarów marsjańskich czap polarnych odpowiada właśnie sublimacja zestalonego CO2. Rozważmy jeszcze, w jakich stanach skupienia może istnieć na Marsie woda, która tam jest, lecz jeszcze nie wiemy, w jakiej ilości. Rysunek 2 przedstawia diagram fazowy z punktem potrójnym dla wody. Prostokąt zaznaczony przerywaną linią wskazuje przybliżone granice, w jakich przy powierzchni planety zmienia się ciśnienie atmosferyczne oraz temperatura. Wynika z tego, że |H O 2 na Marsie może istnieć w każdym z trzech stanów skupienia. Ponieważ temperatura przeważnie jest dużo niższa od ○ |0 C, więc |H2O ma postać lodu. W letnie noce H2O jest w postaci lodu, ale gdy nastanie ciepły dzień, lód ten sublimuje do postaci lotnej, albo przy wyższym ciśnieniu zamienia się w ciecz, która paruje. W atmosferze Marsa wykryto pojawianie się bardzo rozrzedzonych obłoków pary wodnej. W letni dzień wieczorem, gdy temperatura jest już niska, para wodna się skrapla, a przy dalszym ochłodzeniu woda zamarza. Przy ciśnieniu poniżej tego, jakie odpowiada punktowi potrójnemu, następuje resublimacja pary i powstaje szron. Możliwe, że w składzie czap polarnych oprócz |CO2 jest pewna ilość wodnego szronu.

Bezpieczne lądowanie na Marsie wymaga wybrania odpowiedniej pory. Czasami na powierzchni planety szaleją huragany. Mimo tego, że gęstość atmosfery jest niewielka, to jednak wichury działają z wyraźnie widocznymi skutkami. Największe huragany powstają, gdy Mars znajdzie się w pobliżu peryhelium. Wówczas burze piaskowe utrzymują się przez kilka tygodni na południowej półkuli, czasem sięgając nawet półkuli północnej. Widoczność jest wówczas bardzo ograniczona. Obliczmy moc wiatru podczas huraganu i porównajmy ją z mocą huraganów ziemskich. Prędkość wiatru w porywach dochodzi na Marsie do v = 300 km/h ≈ 80 m/s. Oszacujmy wpływ wiatru marsjańskiego na przykładową powierzchnię S. Moc wiatru przez powierzchnię P/S = 12ρv3 to około |5800 W/m2, a odpowiadające jej ciśnienie |p = 1ρ v2 2 wynosi około |70 Pa. Na Ziemi odpowiednikiem marsjańskiego huraganu jest wicher mający ponad 8 stopni w skali Beauforta. Na Marsie ogromną prędkość wiatru rekompensuje mniejsza niż ziemska gęstość atmosfery, ważnym czynnikiem jest jednak niższe ciążenie - przyszli marsjańscy osadnicy będą musieli w czasie wichur odpowiednio zabezpieczać znajdujące się w rejonie złej pogody urządzenia, pojazdy i obiekty mieszkalne.

obrazek
obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Przy odpowiednio dobrej pogodzie możemy wybrać się na zwiedzanie planety. Jak jednak podróżować? Piesze wędrówki mają na Marsie jedną zaletę: ważymy tylko 38% tego, co na Ziemi. Poza tym udogodnieniem spotkają nas tylko same utrudnienia. Po wydmach, pagórkach, wśród rozpadlin i skalnych rumowisk, wśród wąwozów i kanionów, na stokach wulkanów i w górach, nasza wędrówka byłaby uciążliwa i powolna. Bardzo rozrzedzona atmosfera nie chroni przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym, musielibyśmy zatem nosić specjalne kombinezony ochronne. Użyteczny byłby wygodny gąsienicowy pojazd przystosowany do ruchu po wydmach i nierównym podłożu. Podróże samolotami takimi, jakich używamy na Ziemi, są niemożliwe. Samoloty turboodrzutowe oraz turbośmigłowe pobierają bezpośrednio z atmosfery ziemskiej tlen, który wykorzystują jako utleniacz paliwa. W atmosferze Marsa jest go o wiele za mało. Ponadto, aby samolot wzniósł się ponad pas startowy w rozrzedzonej marsjańskiej atmosferze, powinien uzyskać szybkość około pięciokrotnie większą niż na ziemskim lotnisku, czyli mniej więcej równą prędkości dźwięku w ziemskich warunkach. Być może na podróże w najbardziej odległe miejsca na planecie nadawałby się samolot rakietowy, dysponujący własnym zapasem utleniacza, np. ciekłego tlenu. Na dalsze odległości i do miejsc trudno dostępnych podróże należałoby odbywać w specjalnym module, który wznosiłby się i dalej przemieszczał dzięki kilku silniczkom napędowym i manewrowym. A może opłaca się polecieć balonem? Siła wyporu w atmosferze ziemskiej przy powierzchni jest 171 razy większa od analogicznej siły wyporu w atmosferze Marsa. Nie jest zatem oczywiste, czy siła wyporu pokona ciężar samego balonu i czy on się wzniesie. Aby to rozstrzygnąć, obliczymy ciężar kulistego balonu próżniowego oraz wartość siły wyporu działającej na ten balon w atmosferze Marsa. Aby balon zachował kulisty kształt, powinien być wykonany ze sztywnego materiału. Załóżmy, że nasz "balon próbny" ma promień 1 m i jest wykonany z nowoczesnego włókna węglowego, mającego niewielką gęstość 3 ρ b = 600kg/m . Załóżmy, że ścianka balonu ma grubość |d = 0,1 mm . Ciężar |Q pustego balonu na Marsie wynosi: Q Siła wyporu jest równa |ρ Vg =ρ (4/3)π r3g = 0,31 N, 2 M 2 M jest zatem mniejsza niż |Q. Niewielka gęstość atmosfery jest przyczyną niewystarczającej siły wyporu.

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

obrazek

Rys. 5

Rys. 5

obrazek

Rys. 6

Rys. 6

obrazek

Obliczmy prędkość dźwięku przy powierzchni Marsa, przyjmując dane takie, jak przy obliczeniu gęstości marsjańskiej atmosfery. Stosunek ciepeł właściwych dla CO2 wynosi k = cp/cv = 1,3. Prędkość dźwięku w temperaturze | ○ −73 C wynosi | √ ------- vs,M = kRT /µ = 220 m/s. Dźwięk w atmosferze marsjańskiej rozchodzi się około 1,5 raza wolniej niż w atmosferze ziemskiej. Czy ma to wpływ na dźwięki muzyki, którą chcielibyśmy zagrać w atmosferze Marsa? Weźmy pod uwagę strunę instrumentu muzycznego (Rys. 3). Częstotliwość podstawowa drgań | f1 zależy od wielkości siły F naciągu struny oraz od masy |m i długości l | struny według wzoru: √ ------ | f1 = F/ml. Jeżeli parametry te będą takie jak na Ziemi, to i częstotliwość f1 oraz wyższe harmoniczne również będą takie same. Inaczej natomiast zagrają aerofony. Weźmy pod uwagę zamkniętą piszczałkę (Rys. 4). Jeżeli na Ziemi w temperaturze |20○ C wydaje ona ton podstawowy o częstotliwości f1 = 440 Hz, to ma ona długość |l = vs,Z/(4 f1) = 19,3 cm. Na Marsie, przy mniejszej prędkości dźwięku piszczałka ta ma ton podstawowy o częstotliwości f1 = 287 Hz; na Ziemi ma ton podstawowy a1 równy |440 Hz, natomiast na Marsie jej ton podstawowy zbliżony jest do tonu d1. Aby piszczałka miała na Marsie ton podstawowy |a1, jej długość powinna wynosić 12,6 cm. Piszczałka przeniesiona z atmosfery ziemskiej do atmosfery marsjańskiej ma podstawowy ton niższy, a jego częstotliwość stanowi 0,65 częstotliwości na Ziemi. Aby na Marsie zagrać na organach według zapisu nutowego stosowanego na Ziemi, należy skorzystać z piszczałek mających około 65% długości piszczałek użytych na Ziemi. Gdy zagramy piszczałkami takimi samymi jak na Ziemi, tony muzyki będą transponowane. Na rysunku 5 przedstawiony jest zapis nutowy popularnej dziecięcej piosenki "Wlazł kotek na płotek i mruga...". Tak gramy na Ziemi. Jeżeli na Marsie nie zmienimy piszczałek i zagramy zgodnie z tym zapisem, to usłyszymy muzykę według zapisu przedstawionego na Rys. 6 Aby na Marsie muzyka ta brzmiała jak na Ziemi, należy wybrać do każdego tonu piszczałkę o 35% krótszą niż na Ziemi i korzystać z ziemskiego zapisu nutowego (Rys. 5). Z kolei, jeżeli krótsze piszczałki przeniesiemy na Ziemię, to dadzą one częstotliwości 1,53 razy większe niż na Marsie - piszczałka, która na Marsie ma długość 12,6 cm i wydaje tam ton podstawowy 1 a o częstotliwości 440 Hz, na Ziemi daje ton podstawowy |674,6 Hz (dis2).

Na koniec rozważmy zjawisko tworzenia się kropli cieczy wychodzących z kroplomierza (Rys. 7), znajdującego się na Marsie w klimatyzowanym pomieszczeniu. Na wypływającą kroplę działa siła napięcia powierzchniowego. Gdy kropla stanie się odpowiednio duża, jej ciężar przezwycięży siłę napięcia powierzchniowego i kropla oderwie się. Jak duża może być kropla na Marsie? Dla uproszczenia obliczeń załóżmy, że kropla ma kształt kulisty.

Gdy kropla odrywa się, jej ciężar Q równy jest sile F | = πdσ napięcia powierzchniowego, proporcjonalnej do obwodu otworu kroplomierza |πd i napięcia powierzchniowego σ. Z porównania sił dostajemy promień 1~3 |RM = (3dσ /(4ρgM )) . Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy |RM = 2,45 mm . Dla Ziemi natomiast, gdzie |gZ = 2,65gM , dostaniemy |RZ = 2,45/(2,65)1~3 = 1,8 mm. Wynika stąd, że przeciętna marsjańska kropla jest około 2,5 raza większa od ziemskiej, co może mieć znaczenie podczas odmierzania kropel kroplomierzem, a także podczas kąpieli pod marsjańskim prysznicem.