Przeskocz do treści

Delta mi!

Aktualności (nie tylko) fizyczne

Drobiazgi

Nadprzewodzący litografen

Piotr Zalewski

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: listopad 2015
  • Publikacja elektroniczna: 01-11-2015

Jakiś czas temu zapostulowano, że dekoracja grafenu alkalicznymi atomami, w szczególności litu, może doprowadzić do zwiększenia sprzężenia między elektronami i fononami wystarczającego do pojawienia się efektu nadprzewodnictwa. Doświadczalne wykazanie tego jednak się długo nie udawało.

W pracy [1] autorzy twierdzą, że, po raz pierwszy zjawisko to zaobserwowali za pomocą ARPES (ang. Angle-Resolved PhotoEmission Spectroscopy), metody, która pozwala na wyznaczenie energii i pędu elektronów walencyjnych badanej próbki. Uzyskany obraz odpowiadał obrazowi oczekiwanemu dla nadprzewodnika. Wyznaczona temperatura Curie wyniosła około 5,9K. Badanie przeprowadzono w wysokiej próżni  −11 10 tora, w której najpierw doprowadzano do implantacji atomów litu (ustawiających się centralnie w sześciokątach siatki atomów węgla), a następnie przeprowadzano badanie ARPES.

Zdaniem autorów, biorąc pod uwagę zainteresowanie, jakie budzi grafen, osiągnięcie to może mieć duże znaczenie międzydyscyplinarne.


Źródło
[1]
B.M. Ludbrook et al., Evidence for superconductivity in Li-decorated monolayer graphene, PNAS doi:10.1073/pnas.1510435112.