Przeskocz do treści

Delta mi!

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Obóz naukowy OMG

Urszula Swianiewicz

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2011
  • Publikacja elektroniczna: 01-12-2011

Od 29 maja do 4 czerwca w Perzanowie w woj. mazowieckim odbywał się Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Wzięło w nim udział 20 uczestników, wyłonionych spośród laureatów VI OMG.

W trakcie tygodnia uczestnicy rozwiązali 21 zadań podczas zawodów indywidualnych oraz 11 zadań w trakcie Meczu Matematycznego, który odbył się na zakończenie Obozu. Uczestnicy wzięli również udział w różnorodnych zajęciach poszerzających ich wiedzę matematyczną, przydatną w rozwiązywaniu zadań olimpijskich.

Zadania zaproponowane uczestnikom miały różnorodny poziom, były też takie, które zostały rozwiązane przez wszystkich. Poniżej prezentujemy zadanie, które zostało poprawnie rozwiązane tylko przez jednego uczestnika obozu.

Równie interesującym zadaniem okazało się zadanie z Meczu Matematycznego. Zostało ono rozwiązane przez jedną z dwóch drużyn, ale przedstawienie pełnego rozwiązania sprawiło jej spore kłopoty. Nie wymagało żadnej wiedzy, decydujący okazał się pomysł na analizę sytuacji przedstawionej w zadaniu. Poniżej prezentujemy przykładowe rozwiązanie, zachęcając jednocześnie do samodzielnych poszukiwań prostszego.

Zachęcamy Czytelników do samodzielnego rozwiązania tego zadania i próby zapisania rozwiązania w jak najprostszej postaci

reści wszystkich zadań rozwiązywanych w czasie Obozu dostępne są na stronie Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.