Przeskocz do treści

Delta mi!

Jak było na LXV OM

Michał Krych

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2014
  • Publikacja elektroniczna: 01-12-2014
  • Autor: Michał Krych
    Afiliacja: Wydział Matematyki, Informatyki Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

W LXV Olimpiadzie Matematycznej wzięło udział 1167 uczniów. Do zawodów drugiego stopnia zakwalifikowano 507 osób, a do finału, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego przy ul. Sienkiewicza 1 w Iławie, zaproszono 138 młodych ludzi.

W zawodach pierwszego stopnia najtrudniejsze było zadanie jedenaste, które rozwiązało poprawnie tylko 65 osób, w tym 39 bez zarzutu. W ogóle zawody pierwszego stopnia były trudne i to chyba było przyczyną zmniejszenia się liczby uczestników.

W zawodach okręgowych (które nie były bardzo trudne) najtrudniejsze było zadanie szóste.

Rozwiązało je poprawnie lub z drobnymi zastrzeżeniami math zawodników. Niektórzy zauważyli, że liczba niedobra może być zapisana w postaci math przy czym, oczywiście, math i math - jest tak ponieważ jeśli math jest liczbą parzystą, to math a jeśli math jest liczbą nieparzystą, to math więc jest ich mniej niż math

Łatwiejsze były zadania drugie i piąte, oba z planimetrii, każde rozwiązał poprawnie mniej więcej co czwarty uczestnik zawodów.

Najłatwiejsze było zadanie pierwsze.

* * *

Najważniejszym i najsmutniejszym wydarzeniem w roku szkolnym 2013/14 był fakt, iż 23 lipca 2014 r. odszedł od nas Kamil Duszenko znany wielu uczestnikom Olimpiad.

Przez ostatnich sześć lat Kamil redagował zadania na zawody, ich firmowe rozwiązania, pisał broszury - sprawozdania z kolejnych Olimpiad. Dostarczał wiele zadań na zawody w Polsce i nie tylko. Uczestniczył w obozach naukowych olimpiady, wyjeżdżał na zawody bałtyckie, na zawody do Rumunii. Finaliści kilku olimpiad pamiętają, jak prowadził omówienia zadań po zawodach finałowych. Niestety, nie było Go z nami na finale LXIV ani na finale LXV OM. Walczył wtedy z chorobą, która w końcu go pokonała. Piszącemu te słowa trudno pogodzić się ze śmiercią 28-letniego Kamila, człowieka pełnego życia, miłośnika matematyki.

Nieco więcej o Kamilu można przeczytać na stronie olimpijskiej. Tu chciałbym napisać kilka słów o Jego podejściu do zadań olimpijskich. Olimpiadą zajmował się do ostatnich chwil swego życia. W bieżącej Olimpiadzie wśród 12 zadań z zawodów pierwszego stopnia cztery są Jego: 1, 3, 8 i 12. Rozwiązania wszystkich dwunastu zadań, które będą pojawiać się na stronie OM, większości napisał, a wszystkie zredagował, pracując nad tym jeszcze w lipcu.

Kamil jest autorem rozwiązanie zadania 2.

W zawodach II stopnia LXIII OM pojawiły się dwa zadania Kamila, raczej trudne.

Autorem zadania 12. z pierwszego stopnia LXV OM też był Kamil:

To zadanie rozwiązał tylko co dziesiąty uczestnik zawodów, więc okazało się dosyć trudne.

A oto Jego zadanie 2 (nietrudne). z drugiego stopnia LXIV OM

Zawody trzeciego stopnia LXIII OM otwierało łatwe, ale bardzo zgrabne zadanie.

Przypomnę jeszcze zadanie szóste z finału LXI OM.

To zadanie okazało się bardzo trudne, zresztą zgodnie z przewidywaniami. Bezbłędnie rozwiązał je tylko jeden uczestnik finału, a drugi był w pierwszej części drogi prowadzącej do szczęścia, za co otrzymał dwa punkty.

Mój wybór jest oczywiście całkowicie subiektywny. Wybierałem zadania tylko spośród tych, które pojawiły się na zawodach OM. Chciałem pokazać ich różnorodność: są tu trudne, łatwe, geometryczne, kombinatoryczne, algebraiczne i teorioliczbowe. Jest wiele, których z różnych przyczyn nie zaproponowano olimpijczykom. Nie widać wspaniale zrobionych rysunków, zawsze jednobarwnych, często skomplikowanych, ale jednak czytelnych i jakże różnych od pojawiających się w większości podręczników szkolnych. Gdy patrzymy na rozwiązania zadań, nie uświadamiamy sobie ogromnego wkładu pracy, dzięki któremu są one zawsze napisane możliwie elementarnie, tak by uczniowie i ich nauczyciele łatwiej mogli je zrozumieć. W broszurach wiele zadań jest rozwiązanych więcej niż jednym sposobem.

Warto pamiętać, że Kamil poza Olimpiadą zajmował się aktywnie innymi rzeczami, w szczególności był twórczym matematykiem - napisał pracę doktorską, której obronę uniemożliwiła śmiertelna choroba.