Przeskocz do treści

Delta mi!

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

Indukcja wsteczna

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2011
  • Publikacja elektroniczna: 16-02-2011

W dniach 26–28 listopada 2010 roku w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Mazowsze w Soczewce koło Płocka odbyła się organizowana przez SEM wspólnie z wydziałami Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego konferencja Gdzie jest matematyka?.

Organizując to spotkanie, Stowarzyszenie podtrzymało dobrą tradycję poprzednich dwóch konferencji: Konkursy matematyczne w Polsce oraz Matematyka – jak uczyć?, stwarzając okazję do spotkania wszystkim zainteresowanym odpowiedzią na przewodnie pytanie. W konferencji wzięło udział prawie 130 matematyków z całej Polski. Byli to zarówno nauczyciele matematyki szkół różnych typów, jak i pracownicy naukowi wyższych uczelni. W trakcie konferencji prelegenci wskazywali, gdzie znajdują matematykę, prezentowali piękno matematycznego rozumowania i użyteczność matematycznych modeli w praktycznych zastosowaniach. Słuchacze mogli zobaczyć matematykę w bazgrołach, sztuce gotyckiej, sporcie, szaradach, łamigłówkach...

Kilku uczestników konferencji w swoich wystąpieniach nawiązało do nieco innego spojrzenia na indukcję matematyczną.

Twierdzenie (o indukcji wstecznej). Niech math oznacza, że pewne twierdzenie jest prawdziwe dla liczby naturalnej math Jeżeli istnieje ściśle rosnący ciąg liczb naturalnych math taki że math dla math oraz dla math prawdziwa jest implikacja math to dla dowolnej liczby naturalnej math zachodzi  math

Uczestnicy konferencji na co dzień zajmują się szeroko rozumianą edukacją matematyczną, więc to zrozumiałe, że przewodnim motywem konferencji było poszukiwanie matematyki w szkole. I chociaż nikt z uczestników nie negował ważności matematycznej erudycji ani potrzeby opanowania matematycznej techniki, trudno nie zgodzić się z konkluzją jednego z referentów, że matematyka jest tam, gdzie jest matematyczne myślenie.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie konferencji.