Przeskocz do treści

Delta mi!

Dwa słowa o zadaniu M 1360

Michał Krych

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: styczeń 2013
  • Publikacja elektroniczna: 01-01-2013
  • Autor: Michał Krych
    Afiliacja: Wydział Matematyki, Informatyki Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
  • Wersja do druku [application/pdf]: (64 KB)

Delcie nr 9 z 2012 r. pojawiło się zadanie:

Chciałbym dodać uzasadnienie geometryczne, czy też wyjaśnić jej znaczenie geometryczne.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Przepiszmy nierówność w postaci

display-math

Bez straty ogólności rozważań można przyjąć, że math Otóż prawa strona to pole trapezu o podstawach math i wysokości math Lewa to (zacienione) pole pod wykresem funkcji math ograniczonej do przedziału math Ponieważ funkcja math jest ściśle wypukła na półprostej math więc jej wykres znajduje się pod dowolną cięciwą. Oznacza to, że obszar pod wykresem jest zawarty w trapezie o wierzchołkach math i  math No i czego tu dowodzić?

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Po rozwiązaniu podanym w miesięczniku jest uwaga o nierówności

display-math

równoważnej

display-math

Niech math Tym razem pole pod wykresem funkcji math ma okazać się większe od pola prostokąta o podstawie math i wysokości math Wynika to z tego, że jeśli math to

display-math(W)

co jest równoważne nierówności

display-math

więc wynikającej natychmiast ze ścisłej wypukłości funkcji math Z nierówności (W) wynika od razu, że symetria względem punktu math przekształca obszar szary na zbiór zawarty, ale niewypełniający obszaru kolorowego, więc nierówność jest prawdziwa.

Wypukłość funkcji math na półprostej math można wywnioskować z tego, że jej pochodna, czyli math jest ściśle rosnąca na math lub – jeśli ktoś nie lubi pochodnych – z ciągłości funkcji math i nierówności

display-math

prawdziwej dla różnych liczb dodatnich math Można jej dowieść indukcyjnie. Krok indukcyjny polega na pomnożeniu obu stron nierówności

display-math

przez liczbę dodatnią

display-math

i stwierdzeniu, że

display-math

czyli

display-math

Ostatnia nierówność jest równoważna takiej math prawdziwej w oczywisty sposób.