Przeskocz do treści

Delta mi!

Niewąskie nierówności

Karol Horoch

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: lipiec 2018
  • Publikacja elektroniczna: 30 czerwca 2018
  • Autor: Karol Horoch
    Afiliacja: nauczyciel, Liceum Przymierza Rodzin w Warszawie
  • Wersja do druku [application/pdf]: (86 KB)

Nierówności między średnimi, a w szczególności nierówność między średnią arytmetyczną i geometryczną (oznaczana dalej A-G), to jedne z podstawowych narzędzi dowodowych w arsenale każdego olimpijczyka...

Przypomnijmy sformułowanie A-G:

Twierdzenie. Dla dowolnego ciągu n nieujemnych liczb |a1,...,an spełniona jest nierówność

n√ a-⋯-a-⩽ a1-+...+-an-, 1 n n

przy czym równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy |a1 = a2 = ... = an.

Twierdzenie to dowodzone jest zwykle indukcyjnie lub za pomocą twierdzenia Jensena, ale jeśli dowody te pozostawiły w Tobie, drogi Czytelniku, niedosyt i wciąż masz wrażenie, że nierówność A-G pozostaje nieintuicyjna, być może znajdziesz ukojenie w poniższym rozumowaniu. Naturalnie, tych, którzy nie widzieli jeszcze żadnego dowodu A-G, również zapraszamy do lektury.

Na początek przedstawimy dwie obserwacje, które powinny się wydać oczywiste każdemu zaznajomionemu z pojęciem średniej arytmetycznej:

  • Biorąc dowolne dwie spośród liczb a1,...,an, a następnie zwiększając jedną z nich o ε, a drugą zmniejszając o ε (gdzie ε jest dowolną liczbą dodatnią), nie zmienimy wartości średniej arytmetycznej liczb a1,...,an.
  • Jeśli jedna z liczb |a,...,a 1 n jest większa od średniej arytmetycznej tych liczb, to jest też pośród nich liczba mniejsza od tej średniej i vice versa.

Proste? No więc możemy iść dalej.

Następnym krokiem będzie zdefiniowanie operacji zwężania do średniej. Mając dany ciąg liczb a1,...,an o średniej arytmetycznej s, weźmy takie dowolne dwie |ai, a j, że |ai < s < a j. Mniejsza jest odległa od średniej o |s− a , i a większa o |a − s. j Niech |∆ będzie mniejszą z tych dwóch różnic. Zwężenie do średniej liczb |ai i |a j polega na jednoczesnym zmniejszeniu a j i zwiększeniu |ai o ∆ . Przykładowo, jeśli w zadanym ciągu liczb średnia arytmetyczna wynosiła 7, to liczby 13 i 2 zostaną zwężone do liczb 8 i 7, a liczby 5 i 9 zwężone do 7 i 7.

Operacja zwężania ma trzy cechy godne odnotowania:

1.
Zwężenie dowolnych dwóch liczb z ciągu nie zmienia średniej arytmetycznej całego ciągu.
2.
Za każdym razem gdy dokonujemy zwężenia, przynajmniej jedna ze zwężanych liczb zrównuje się ze średnią.
3.
Za pomocą skończonej liczby operacji zwężania możemy zrównać wszystkie zadane liczby z ich średnią.

Jeśli w tym momencie, Szanowny Czytelniku, zmarszczyłeś brwi poruszony myślą "Czy aby na pewno? Dla dowolnych ciągów |a ,...,a ? 1 n W skończonej liczbie kroków?", spieszymy z wyjaśnieniami. Otóż, dopóki nie zrównamy wszystkich liczb ze średnią, zawsze będzie para liczb do zwężenia różnych od średniej. Zanim więc nie osiągniemy celu, możemy zwężać, a z każdym zwężeniem liczba liczb różnych od średniej zmniejsza się o jedną lub o dwie. Dla zilustrowania tego procesu przedstawiamy poniżej ciąg takich zwężeń dla liczb 8, 18, 6, 10, 21, 16, 26 (których średnia arytmetyczna wynosi 15), gdzie pogrubione zostały pary liczb podlegających zwężeniu.

8, 18, 6, 10, 21, 16, 26 11, 15, 6, 10, 21, 16, 26 15, 15, 6, 10, 17, 16, 26 15, 15, 8, 10, 15, 16, 26 15, 15, 9, 10, 15, 15, 26 15, 15, 15, 10, 15, 15, 20 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15

Nadszedł czas na grande finale, w którym wyjaśni się, jaki był cel całego zamieszania ze zwężeniami. Jest jasne, że zwężanie nie zmienia wartości sumy liczb, a tym samym ich średniej arytmetycznej. Co natomiast z iloczynem, a w konsekwencji - ze średnią geometryczną? Zachowując poprzednio wprowadzone oznaczenia, załóżmy, bez utraty ogólności, że liczby ai oraz a j zwężamy o |∆. Iloczyn zmieni się wtedy na

a1 ⋅...⋅(ai +∆ )⋅...⋅(a j −∆ )⋅...⋅an.

Wartość tego iloczynu będzie większa niż oryginalnego a1 ⋅...⋅an, gdyż

(a + ∆ )(a − ∆) = aa + ∆(a − a ) −∆ 2⩾ a a + 2∆ 2− ∆2 > a a i j ij j i i j i j

(w przedostatnim kroku skorzystaliśmy z nierówności |a j− ai⩾ 2∆ ). Widać więc, że zwężanie zwiększa iloczyn zwężanych liczb. Oznacza to, że średnia geometryczna wszystkich liczb również się zwiększa! Prawdziwość A-G powinna się teraz objawić w całej swojej oczywistości. Mając ciąg liczb, które nie są parami równe, dokonujemy skończonej liczby zwężeń aż do zrównania ich ze średnią arytmetyczną. Kiedy to nastąpi i wszystkie liczby z naszego ciągu będą parami równe, obie średnie także się zrównają. Ponieważ jednak z każdym zwężeniem średnia geometryczna zwiększała się, a arytmetyczna nie ulegała zmianom, wnioskujemy, iż dla wyjściowego ciągu średnia geometryczna była mniejsza od arytmetycznej. To kończy dowód.

Dociekliwym Czytelnikom pozostawiamy sprawdzenie, że analogicznie można przeprowadzić dowód nierówności:

 √ --p--------p a1 +-...+-an p a-1 +-...+-an n ⩽ n ,

gdzie p jest dodatnią liczbą naturalną, a a1,...,an są nieujemnymi liczbami rzeczywistymi. Podpowiemy, iż należy zbadać, jak zwężanie liczb wpływa na wartość ap + ap, i j korzystając ze wzoru dwumianowego Newtona.

Nasuwa się pytanie, czy są inne nierówności między średnimi, które można udowodnić w analogiczny sposób, tzn. wynajdując przekształcenie ciągu danych liczb, podobne do powyższego zwężania do średniej? Takie przekształcenie powinno mieć dwie cechy:

  • nie zmieniając wartości jednej ze średnich, zawsze zwiększa (ew. zmniejsza) drugą z nich;
  • w skończonej liczbie kroków wyrównuje wszystkie liczby, tym samym wyrównując obie średnie.

Z tym pytaniem pozostawiamy Czytelnika.