Przeskocz do treści

Delta mi!

Fraktalny świat papierowej tasiemki

Tomasz Idziaszek

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: lipiec 2011
  • Publikacja elektroniczna: 01-07-2011
  • Wersja do druku [application/pdf]: (180 KB)
obrazek

Weźmy długi pasek papieru i złóżmy go na pół. Następnie, nie rozkładając, złóżmy go w tę samą stronę jeszcze dwa razy. W końcu, rozprostujmy złożenia tak, by papier zginał się pod kątem math Otrzymamy obiekt jak na rysunku 1.

obrazek

Rys. 1 Składanie paska papieru.

Rys. 1 Składanie paska papieru.

obrazek

Rys. 2 Rodzina smoczych krzywych. math jest krzywa rzędu math

Rys. 2 Rodzina smoczych krzywych. math jest krzywa rzędu math

Jeśli przerysujemy kształt, który przyjmuje górna krawędź tasiemki, dostaniemy ciekawą krzywą. Gdy złożymy papier nie trzy, ale cztery lub więcej razy, krzywa, jaką otrzymamy, stanie się bardziej złożona (Rys. 2). Coraz bardziej przypominać będzie brodzącego w wodzie smoka, stąd też jej nazwa – smocza krzywa. Po raz pierwszy była badana w roku 1966 przez fizyków z NASA: Johna Heighwaya i Williama Hartera. Do jej popularyzacji przyczynili się Martin Gardner w swoich Grach Matematycznych oraz pisarz Michael Crichton: jeden z bohaterów jego powieści Park Jurajski, specjalizujący się w teorii chaosu matematyk Ian Malcolm, ilustrował za pomocą smoczej krzywej swoje przemyślenia na temat przyszłości tak skomplikowanych przedsięwzięć, jak wskrzeszanie wymarłych gadów. Swoją drogą, krzywa math równie dobrze jak smoka przypomina dinozaura.

Jeśli całkowicie rozprostujemy tasiemkę, to na jej powierzchni dostrzeżemy rowki i górki. Odpowiadają one zakrętom, które będziemy brać, jeśli poczynając od wyróżnionego końca krzywej, będziemy ją rysować ołówkiem: rowek to zakręt w lewo ( math), górka – w prawo ( math). Jeśli zgięliśmy papier math razy, wskutek czego otrzymaliśmy krzywą rzędu math to zrobimy math zakrętów. Oznaczmy przez math  słowo składające się z liter math i  math, opisujące ciąg zakrętów na krzywej rzędu math Mamy:

display-math

Ponieważ nasze możliwości składania papieru są dość ograniczone, spróbujmy znaleźć jakąś regułę opisującą słowo math  która pozwoli nam rysować dowolnie duże krzywe bez konieczności proszenia o pomoc specjalisty od origami. Złóżmy tasiemkę math razy, a następnie rozprostujmy ostatnie math złożeń. Na powierzchni widzimy math zagięć, które powstały ze złożenia paska math razy, zatem opisuje je słowo math  Jeśli rozprostujemy pasek papieru math-ty raz, to będą one pierwszymi zagięciami, zatem słowo math zawsze zaczyna się od math  Zauważmy ponadto, że rowki na jednej połówce papieru odpowiadają górkom na drugiej połówce i vice versa. Innymi słowy, jeśli math-tym zagięciem (dla math) w math jest rowek, to math-tym zagięciem od końca będzie górka. Wprowadźmy operację math która odwraca kolejność liter w słowie i jednocześnie zamienia litery math z  math, dla przykładu math  Wtedy

display-math

Sprawdzamy, że istotnie math  oraz math  Tym sposobem uzyskaliśmy rekurencyjny wzór na słowo math  Okazuje się jednak, że może być ono opisane również w inny sposób. Złóżmy pasek papieru math razy, rozprostujmy go, a następnie pomalujmy zagięcia. Następnie złóżmy go znowu, tym razem math razy, i rozprostujmy. Zauważmy, że math-te złożenie spowodowało powstanie math nowych zagięć, które pojawiły się pomiędzy pomalowanymi zagięciami. Co więcej, nowe zagięcia występują regularnie: na przemian rowek i górka. To pozwala nam wyprowadzić nowy wzór: aby uzyskać math  wstawiamy puste pola na początku i na końcu słowa math  oraz między jego kolejnymi literami. Następnie wpisujemy w puste pola na przemian litery math i math Zatem math  powstaje następująco:

display-math

Powyższa metoda jest również rekurencyjna (tzn. odwołuje się do słów dla mniejszych krzywych), ponadto obie metody konstruują słowa w całości. A co, gdybyśmy chcieli mieć wzór na math-ty zakręt na krzywej rzędu math tzn. na math-tą ( math) literę słowa math ? To proste: z tego, co powiedzieliśmy, wynika, że jeśli math jest nieparzyste, to tą literą jest math lub  math w zależności od parzystości math W przeciwnym przypadku jest to litera math w słowie math  Tak więc jeśli math jest największą potęgą dwójki dzielącą math czyli math  dla nieparzystego math  to szukaną literą jest math wtedy, gdy math  jest parzyste.

Ponieważ słowo math zawsze zaczyna się od math  więc krzywą rzędu math możemy narysować, przedłużając krzywą rzędu  math Z tego wynika naturalna konstrukcja nieskończonej smoczej krzywej, która odpowiada słowu

display-math

obrazek

Rys. 3 Proces budowania krzywej math (linia ciągła) na krzywej math (linia przerywana).

Rys. 3 Proces budowania krzywej math (linia ciągła) na krzywej math (linia przerywana).

Rysując smoczą krzywą coraz wyższych rzędów, dostrzeżemy jej zaskakującą własność: krzywa ta nie ma samoprzecięć! Co więcej, o ile będziemy pamiętali, by na każdym zakręcie robić mały łuk, to krzywa ta żadnego punktu nie odwiedza dwa razy. Zanim udowodnimy, że jest tak w istocie, spójrzmy na jeszcze jeden sposób, w jaki możemy otrzymać smoczą krzywą. Zacznijmy od odcinka o długości 1, który jest smoczą krzywą rzędu 0; oznaczmy go przez math (Rys. 3). Teraz zbudujmy na tym odcinku trójkąt prostokątny równoramienny, dorysowując dwa odcinki o długościach math Te przyprostokątne tworzą krzywą rzędu 1. I dalej: na krzywej math dobudowujemy math trójkątów, naprzemiennie po prawej i lewej stronie krzywej – w ten sposób uzyskujemy math Zauważmy, że choć krzywa math składa się z math kawałków, to jej długość wynosi math gdyż odcinki kolejnych rzędów są math razy krótsze. Jeśli będziemy wykonywać tę operację dalej, to w granicy otrzymamy nieskończonej długości fraktalną krzywą zwaną smokiem Heighwaya. Smoczą krzywą możemy więc traktować jako aproksymację smoka.

obrazek
obrazek

Rys. 4 Siatka math pomalowana w „szachownicę”. Na czarno zaznaczono krzywą math kolorem – krzywą math

Rys. 4 Siatka math pomalowana w „szachownicę”. Na czarno zaznaczono krzywą math kolorem – krzywą math

Teraz już jesteśmy gotowi do dowodu faktu, że smocza krzywa nie ma samoprzecięć. Dowód przytaczamy za Geraldem Edgarem [1]. Narysujmy krzywą math na kwadratowej siatce math o długości krawędzi math Każdy odcinek krzywej pokrywa się z jedną krawędzią siatki. Ponadto pomalujmy kwadraty siatki math w „szachownicę” (Rys. 4). Zauważmy, że gdy konstruujemy krzywą math to rysujemy trójkąty naprzemiennie na kolorowych i białych kwadratach. Ponadto wszystkie trójkąty konstruowane na kolorowych polach pochodzą od odcinków math równoległych do jednej z osi siatki math a trójkąty konstruowane na białych polach pochodzą od odcinków równoległych do drugiej osi.

Ponieważ w każdym wierzchołku siatki krzywa ma kąt prosty (który, być może, dotyka drugiego kąta prostego w tym wierzchołku), zatem aby uzyskać samoprzecięcie, któraś z krawędzi siatki musiałaby należeć do krzywej dwukrotnie jako jej odcinek. Załóżmy zatem, że w math nie ma takiego odcinka; pokażemy, że wynika z tego, iż w math również takiego nie ma. Niech math będzie dowolnym kwadratem w siatce math  math – krawędzią siatki math wewnątrz math a math i math – krawędziami siatki math o wspólnym wierzchołku z math Krzywa math odwiedza każdą z krawędzi math co najwyżej raz, a krzywa math odwiedza krawędź math dokładnie raz dla każdego trójkąta skonstruowanego na math lub math Ale ponieważ te dwie krawędzie są prostopadłe, wobec tego tylko na jednej z nich możemy zbudować trójkąt w kwadracie math – na tej, która jest kompatybilna z kolorem kwadratu math To kończy dowód.

obrazek

Rys. 5 Cztery nieskończone smocze krzywe wypełniające płaszczyznę.

Rys. 5 Cztery nieskończone smocze krzywe wypełniające płaszczyznę.

obrazek

Rys. 6 Smok Heighwaya jest sumą dwóch swoich kopii o rozłącznych wnętrzach, przy podobieństwie o skali math

Rys. 6 Smok Heighwaya jest sumą dwóch swoich kopii o rozłącznych wnętrzach, przy podobieństwie o skali math

Równie ciekawy jest fakt następujący: jeśli narysujemy cztery nieskończone smocze krzywe mające swoje początki w tym samym punkcie, ale obrócone o wielokrotności math to nie tylko nie będą się one ze sobą przecinać, ale, co więcej, pokryją całą płaszczyznę (tzn. każda jednostkowa krawędź siatki będzie należeć do jednej z krzywych; Rys. 5). Dowód tego faktu jest trudniejszy – zainteresowanych Czytelników odsyłamy do artykułu Chandlera Davisa i Donalda Knutha [2], opisującego zaskakujące związki smoczych krzywych z systemami pozycyjnymi o podstawie zespolonej. Swoją drogą, Knuth, jako prawdziwy fan smoczej krzywej, ma w domu na ścianie krzywą math ułożoną z 986 własnoręcznie wypalonych ceramicznych kafelków.

Czytelnik, który przeczytał artykuł Krzysztofa Barańskiego w tym numerze, może pokusić się o obliczenie wymiaru fraktalnego smoka Heighwaya. Jak pokazaliśmy, smocza krzywa ma strukturę rekurencyjną: składa się z dwóch krzywych mniejszych rzędów. Tak więc na math składają się dwie kopie math przeskalowane o czynnik math Z tego wynika podobna własność smoka Heighwaya: jest on sumą dwóch swoich kopii o rozłącznych wnętrzach, przy podobieństwie o skali math (Rys. 6). To powoduje, że wymiar smoka math  musi spełniać równanie

display-math

Miłośników parkietaży ucieszy zapewne fakt, że smokiem można pokryć płaszczyznę – i to na wiele sposobów!