Przeskocz do treści

Delta mi!

Drobiazgi

Mała Delta

Nawijamy, odwijamy

Marek Kordos

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: maj 2015
  • Publikacja elektroniczna: 30-04-2015

Jaką długość ma linia śrubowa owijająca dwukrotnie walec o promieniu 1 i wysokości 4, tak jak widać na obrazku? Oczywiście,  √ -2---- 4 ß + 1: Aby przekonać się, że rzeczywiście, wystarczy spojrzeć na obrazek z prawej - jeśli nawiniemy go na walec, to otrzymamy obrazek z lewej.

To elementarne, Watsonie!

obrazek

Wobec tego zapytajmy teraz o to, jaką długość ma jeden okres sinusoidy (czyli od jakiegoś kąta | γ do kąta | γ +2π ), bo tego nie ma w poradnikach.

Oczywiście, nie podamy konkretnej liczby, tylko wskażemy inną linię tej samej długości - jest nią elipsa o osiach długości 2 i | √-- 2 2. W tym celu wystarczy zauważyć, że jeśli walec o promieniu 1 (ten sam co poprzednio!) owiniemy papierem, a następnie przetniemy płaszczyzną tworzącą z jego osią kąt |π- 4, to obie otrzymane części papieru po rozwinięciu będą miały jeden z brzegów dokładnie sinusoidalny. To też nietrudno obliczyć. A przecięcie walca płaszczyzną to elipsa (czasami będąca okręgiem). Możemy nawet obliczyć, co otrzymamy przy dowolnym przecięciu owiniętego walca płaszczyzną. Przyjmijmy oznaczenia z rysunku na marginesie. Niech |S będzie środkiem koła dzielącego na pół elipsę otrzymaną z przecięcia walca płaszczyzną tworzącą z osią walca kąt φ. Ograniczający to koło okrąg przetnie elipsę w dwóch punktach będących końcami jego średnicy - jeden z nich oznaczmy przez A.

obrazek

Płaszczyzna elipsy i płaszczyzna koła tworzą kąt dwuścienny o rozwartości  π |--− φ, 2 czyli gdy poprowadzimy z dowolnego punktu prostej AS proste do niej prostopadłe w obu tych płaszczyznach, taki też będzie kąt między nimi.

Niech teraz P będzie dowolnym punktem elipsy. Zrzutujmy go prostopadle na okrąg, otrzymując punkt |R, który z kolei zrzutujemy prostopadle na AS, otrzymując punkt Q.

Mamy zatem |AS = RS = 1 i |?RQP ; oznaczmy też  π a = tg(-− φ) 2 oraz | α = ?ASR - jest to zarazem długość łuku (po rozwinięciu papieru - odcinka) |AR.

Bez trudu zauważamy, że | PR = a sin α, co oznacza, że po rozwinięciu przeciętego papieru otrzymamy wykres sinusa, którego wartości zostały pomnożone przez a. Oryginalną sinusoidę otrzymamy dla a = 1, czyli gdy | π- φ = 4.

Dla a = 1 i α = π- 2 odcinek |PS (czyli dłuższa półoś elipsy) będzie miał długość √ -- | 2. Krótszą osią elipsy będzie średnica okręgu.

Prawda, że nie bolało?