Przeskocz do treści

Delta mi!

Mała Delta

Równanie Pitagorasa

Wojciech Guzicki

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2004
  • Publikacja elektroniczna: 14-02-2011
  • Autor: Wojciech Guzicki
    Afiliacja: Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski

Pomysł tego artykułu powstał na lekcji matematyki w I klasie gimnazjum. Rozwiązywałem z uczniami zadanie z podręcznika wydanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe: który z narysowanych trójkątów jest przystający do trójkąta math?

obrazek
obrazek

Odpowiedź, że trójkąt III, była oczywista. Trochę mniej oczywiste było to, że pozostałe trójkąty nie są przystające. Wtedy zadałem sobie pytanie: jak bez twierdzenia Pitagorasa (a jeszcze go nie było!) przekonać moich uczniów, że jakieś odcinki narysowane na papierze w kratkę są lub nie są równe? Weźmy najprostszy przykład. Jak pokazać, że przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 3 i 4 ma długość 5? Inaczej mówiąc, jak pokazać, że trójkąt math na rysunku obok jest równoramienny? Okazało się to dość łatwe. Potrzebne były trzy rysunki pomocnicze. Z lewej strony mamy pierwszy z nich. Jak pokazać, że punkty math mathmath są współliniowe? Uczniowie szybko dostrzegli przystające trójkąty mathmath (rys. z prawej strony). Zatem kąty mathmath są równe, więc z twierdzenia o kątach wierzchołkowych (nikt nie zawracał tu sobie głowy czymś takim, jak twierdzenie odwrotne…) wynika, że punkty math mathmath są współliniowe. A więc punkty math mathmath na następnym rysunku też są współliniowe. Potrzebny był jeszcze kąt math Narysowałem trzeci rysunek i zapytałem, jak dowieść, że kąt math jest prosty? Uczniowie zaproponowali kilka rozwiązań. Najprostsze z nich polegało na zauważeniu, że trójkąty math i math są przystające, zatem „to, co z kąta prostego zabraliśmy kątem math oddaliśmy z powrotem kątem math ”. Mogliśmy teraz powrócić do pierwszego rysunku, na którym dorysowaliśmy odcinek math Uczniowie już natychmiast dostrzegli, że trójkąty mathmath są przystające, więc math = math

obrazek

Niektórzy uczniowie byli nieco zdziwieni tym, że taki odcinek „ukośny” okazał się być równy „prostemu” (tzn. poziomemu). Trochę mnie zastanowiła pełna zdegustowania mina jednej uczennicy, zdająca się mówić: i po co to wszystko? Zrozumiałem po najbliższej klasówce, na której dałem zadanie podobne z trójkątem o przyprostokątnych 5 i 12. Rozwiązanie tej uczennicy było krótkie:

display-math

Te proste dowody geometryczne nie odwołujące się do twierdzenia Pitagorasa, skłoniły mnie do zastanowienia się nad geometrycznym rozwiązaniem równania Pitagorasa w liczbach całkowitych. Przedstawię teraz to rozwiązanie. Mamy więc równanie

display-math

i zakładamy, że math mathmath są całkowite. Łatwo pokazujemy, że co najmniej jedna z liczb mathmath jest parzysta. Gdyby bowiem

display-math

to

display-math

więc liczba math byłaby parzysta i niepodzielna przez 4, co jest niemożliwe. Załóżmy zatem, że liczba math jest parzysta. Zauważmy, że wtedy liczby mathmath są tej samej parzystości. Narysujmy teraz trójkąt prostokątny math o bokach math mathmath na papierze kratkowanym tak jak na rysunku obok. Wierzchołki math math mathmath leżą w punktach kratowych, przy czym:

display-math

Ponieważ liczby mathmath są parzyste, więc środek math odcinka math też leży w punkcie kratowym. Zastanówmy się teraz, jakie punkty kratowe mogą leżeć na przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego położonego w taki sposób, że przyprostokątne leżą na liniach tworzących kratki.

obrazek

Lemat 1. Jeśli w trójkącie math takim jak na rysunku obok, mathgdzie math i  math to jedynymi punktami kratowymi leżącymi na przeciwprostokątnej math są jej końce math i  math

Dowód lematu wynika dość łatwo z twierdzenia Talesa, ale poradzimy sobie bez niego.

Dowód. Przypuśćmy, że na przeciwprostokątnej leżą inne punkty kratowe i niech math będzie takim punktem leżącym najbliżej wierzchołka  math Niech math będzie rzutem punktu math na bok math Niech mathmath Odłóżmy następnie odcinek math w odcinku math tyle razy, ile się da. Niech punkt math będzie ostatnim z otrzymanych tak punktów przed wierzchołkiem math Niech wreszcie punkt math będzie rzutem punktu math na bok math Podobnie jak na lekcji w gimnazjum pokazujemy, że wszystkie punkty na przeciwprostokątnej, otrzymane w wyniku odkładania odcinka math są kratowe. W szczególności punkty mathmath są kratowe. Przypuśćmy najpierw, że math Weźmy taki punkt math na odcinku math taki, że math i weźmy punkt mathprzeciwprostokątnej, że math Oczywiście trójkąty mathmath są przystające, więc math skąd wynika, że punkt math jest punktem kratowym, co przeczy wyborowi punktu math Zatem math czyli odcinek math został odłożony w odcinku math całkowitą liczbę razy, powiedzmy math razy. Oczywiście math Wtedy mathmath co przeczy temu, że liczby mathmath są względnie pierwsze.Wniosek. Jeśli math  punkt math leży na półprostej math math jest rzutem punktu math na prostą math math oraz math  to istnieje liczba całkowita math taka, że math i math

Lemat 2. Zachowajmy oznaczenia z lematu 1. Jeśli math i math mają wspólny dzielnik większy od 1, to na przeciwprostokątnej math istnieją inne punkty kratowe poza jej końcami.

Dowód. Niech mathmath Narysujmy trójkąt prostokątny math o przyprostokątnych mathmath a następnie odłóżmy math razy odcinek math w odcinku math i math razy odcinek math w odcinku math otrzymując punkty

display-math

Niech następnie punkt kratowy math (dla math) będzie punktem, którego rzutami na proste mathmath są odpowiednio punkty math oraz  math Pokazujemy, że punkty

display-math

są współliniowe, a więc punkty math dla math leżą na przeciwprostokątnej math


obrazek

Powróćmy do naszego trójkąta prostokątnego o bokach długości math mathmath Niech math będzie punktem kratowym leżącym na odcinku math najbliżej punktu math a math jego rzutem na math

Niech następnie mathmath Z lematu 2 wynika, że mathZ wniosku wynika, że istnieje liczba całkowita math taka, że

display-math

gdzie math jest rzutem math na math Odłóżmy następnie odcinek math na półprostej math i niech math będzie takim punktem półprostej math że math Ponieważ math więc kąty mathmath są równe, a zatem trójkąty mathmath są przystające. Stąd wynika, że math więc punkt  math jest punktem kratowym. Z lematu 1 wynika, że istnieje liczba całkowita math taka, że

display-math

Zatem

display-math

skąd wynika, że math jest dzielnikiem math Ponieważ liczby mathmath są względnie pierwsze, więc math jest dzielnikiem math Istnieje więc liczba całkowita math taka, że math Mamy teraz

display-math

czyli math Zatem

pict

skąd ostatecznie dostajemy

display-math(1)

Dla każdego rozwiązania math równania

display-math

istnieją liczby całkowite math mathmath takie, że spełnione są równości  math Z drugiej strony, łatwo sprawdzić, że jeśli math mathmath są określone wzorami  math to spełniają równanie Pitagorasa.