Przeskocz do treści

Delta mi!

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

LXII Olimpiada Matematyczna

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2011
  • Publikacja elektroniczna: 02-03-2011

W roku szkolnym 2010/2011 Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej jest organizatorem LXII edycji Olimpiady Matematycznej. Od września do grudnia math roku uczestnicy Olimpiady Matematycznej zmagali się z dwunastoma zadaniami domowymi pierwszego etapu zawodów

Do jedenastu Komitetów Okręgowych OM w całym kraju przysłano do oceny prace math uczniów. Do zawodów drugiego stopnia zakwalifikowano 605 uczestników. Omówimy jedno z zadań pierwszego etapu LXII OM.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

obrazek

Rys. 5

Rys. 5

Z treści rozważanego zadania wynika, że prosta math jest symedianą w  math Oznacza to, że prosta math jest obrazem środkowej mathw symetrii osiowej względem dwusiecznej kąta math Przedstawimy poniżej dwa inne rozwiązania zadania math wykorzystujące własności symedian. Rozwiązania te nie są prostsze niż rozwiązanie już zaprezentowane, korzystają jednak z ciekawych faktów.

Fakt 1. W czworokącie math wpisanym w okrąg przekątne przecinają się w punkcie mathJeżeli math jest symedianą w math to math jest symedianą w math math jest symedianą w math oraz math  jest symedianą w math(Rys. 2).

Rozwiązanie zadania 8 oparte na fakcie 1. Niech math będzie punktem przecięcia prostej math z okręgiem opisanym na  math różnym od punktu  math (Rys. 3). Wówczas math jako kąty wpisane oparte na tym samym łuku. Ponadto z założenia math Z faktu  math math  jest symedianą w math Równość math oznacza, że math jest środkową w  math  Więc math jest środkową w  math i math Ponadto math jako kąty wpisane oparte na tym samym łuku. Ostatecznie math


Fakt 2. Jeżeli math jest symedianą w  math to styczne do okręgu opisanego na  math w punktach math  i math oraz prosta math są współpękowe (Rys. 4).

Rozwiązanie zadania 8 oparte na fakcie 2. Niech styczne do okręgu opisanego na math w punktach math  i math przecinają się w punkcie math (Rys. 5). Z faktu 2 prosta math jako symediana w math przechodzi przez math Mamy zatem mathz twierdzenia o kącie pomiędzy styczną i cięciwą. Z założenia math więc punkty math  i math leżą na jednym okręgu. Z równości math wynika, że mathco jest tezą zadania.