Przeskocz do treści

Delta mi!

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

O zawodach II stopnia LXII Olimpiady matematycznej

Andrzej Fryszkowski

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: czerwiec 2011
  • Publikacja elektroniczna: 31-05-2011
  • Wersja do druku [application/pdf]: (59 KB)

W zawodach II stopnia LXII Olimpiady Matematycznej wzięło udział 599 uczniów z całej Polski. Spośród nich do finału zakwalifikowano 139 osób.

Oto jeden z problemów, z którymi przyszło im się zmierzyć:

Zadanie. Punkty math  leżą w tej kolejności na półokręgu o środku math  przy czym math  Cięciwa math przecina cięciwy math  i math  odpowiednio w punktach math  i math  Wykazać, że

display-math

Jedną z metod używanych do dowodu tej równości było obrócenie układu punktów math math math i math  o kąt math  wokół środka math  i stąd wnioskowanie o kątach. Przedstawimy jedno z najładniejszych rozwiązań tego typu. Opiera się ono na pracy ucznia Krzysztofa Kleinera z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

obrazek

Rozwiązanie. Bez straty ogólności możemy założyć, że promień danego okręgu wynosi 1. Będziemy używać łukowych miar kątów, tzn. math  ma miarę równą długości łuku math Ponieważ math  więc math  W takim razie

display-math


Analogicznie

display-math

Oznaczmy, jak na rysunku, math  oraz math  Mamy wtedy

display-math

Obróćmy płaszczyznę o kąt math wokół punktu math  zgodnie z ruchem wskazówek zegara i oznaczmy obraz dowolnego punktu math  przez math  W szczególności mamy math  i  math  Punkt math  leży na okręgu, choć – być może – poza danym półokręgiem. Mamy wtedy następujące równości kątów:

display-math

Oznaczmy przez math prostą zawierającą punkty math  i math Ponieważ math  więc math  Zauważmy teraz, że ośmiokąt math  jest przystający do figury math  Istnieje zatem izometria płaszczyzny przekształcająca punkty math   math  math  math  math   math  math  i math odpowiednio na punkty math   math   math  math   math  math   math i math Zatem obrazem prostej math  jest prosta math prostej math – prosta math a prostej math – prosta math W takim razie: punkt math  przechodzi na math  a punkt math  na siebie.

Stąd wynika równość math  a z niej:

display-math

czego chcieliśmy dowieść.


Uwaga. Izometria, o której mowa w rozwiązaniu, to symetria względem prostej math  bo jest to złożenie obrotu o kąt math przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wokół punktu math  z symetrią osiową względem prostej math  i jeszcze raz z tym samym obrotem.