Przeskocz do treści

Delta mi!

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

O publikacji „Matematyka. Poszukuję – odkrywam”

Joanna Ochremiak

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: wrzesień 2011
  • Publikacja elektroniczna: 31-08-2011

W grudniu 2010 roku ukazał się drugi tom serii wydawniczej Biblioteczka Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej zatytułowany Matematyka. Poszukuję – odkrywam. Materiały w nim zawarte stanowią opracowania referatów wygłoszonych w ramach konferencji Konkursy matematyczne w Polsce, zorganizowanej w 2008 roku przez Uniwersytet Warszawski we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Edukacji Matematycznej.

Ze zbioru Matematyka. Poszukuję – odkrywam dowiemy się między innymi:

  • w jaki sposób dobra znajomość wzorów skróconego mnożenia oraz technik ich stosowania może pomóc w rozwiązywaniu zadań olimpijskich,
  • jak grać, żeby wygrać, czyli jak rozstrzygnąć, czy dla opisanej w zadaniu gry któryś z graczy ma strategię wygrywającą,
  • jak sobie radzić z dowodzeniem nierówności, gdy domyślamy się idei rozwiązania, ale problemy nastręcza ustalenie szczegółów,
  • z jakich faktów warto korzystać, wykazując, że zadane cztery punkty leżą na jednym okręgu.

W publikacji znajdziemy ponadto pierwszy plakat wydany przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej Równe sumy pól wraz z omówieniem zawierającym dowody przedstawionych na nim zależności, a także ciekawe uogólnienie twierdzenia Ptolemeusza, którego najprostszą wersję przytaczam poniżej, zachęcając jednocześnie Czytelników do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w broszurze.

Twierdzenie Ptolemeusza głosi:

Twierdzenie (Ptolemeusza). W czworokącie wypukłym wpisanym w okrąg iloczyn długości przekątnych jest równy sumie iloczynów długości przeciwległych boków.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Zdefiniujmy odległość styczną math  pary okręgów jako odległość punktów styczności tych okregów do ich wspólnej stycznej zewnętrznej (Rys. 1).

Rozważmy okręgi math  wszystkie styczne wewnętrznie (lub wszystkie styczne zewnętrznie) do okręgu math  w wierzchołkach czworokąta wypukłego math  (Rys. 2).

Spełniona jest wówczas następująca równość:

display-math

Zauważmy, że twierdzenie Ptolemeusza jest rzeczywiście jej szczególnym przypadkiem, który zachodzi, gdy okręgi math  są punktami, czyli okręgami zdegenerowanymi.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Powyższe twierdzenie, zwane twierdzeniem Caseya, pozwala w wielu przypadkach podać bardzo krótkie dowody użytecznych faktów. Zobaczmy, jak możemy je wykorzystać do rozwiązania następującego zadania:

Zadanie. W koło o okręgu math  wpisano trójkąt równoramienny math w którym math W odcinek koła wyznaczony przez cięciwę math  do którego nie należy punkt math  wpisano okrąg math  Z punktu math  poprowadzono prostą styczną do okręgu math w punkcie math  Wykaż, że długość odcinka math nie zależy od wyboru okręgu math

Oznaczmy przez math  punkt styczności okręgu math  z prostą math (Rys. 3).

Zastosujmy twierdzenie Caseya do okręgów zdegenerowanych math i okręgu math  Korzystając z tego, że math  math  oraz math  otrzymujemy równość math  Stąd math  czyli math co kończy rozwiązanie zadania.

Więcej o broszurze Matematyka. Poszukuję – odkrywam można przeczytać na stronie internetowej www.omg.edu.pl.