Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Potęga punktu

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2012
  • Publikacja elektroniczna: 01-02-2012
  • Wersja do druku [application/pdf]: (80 KB)
obrazek

Rys. 1 math

Rys. 1 math

obrazek

Rys. 2 math

Rys. 2 math

Twierdzenie. Prosta przechodząca przez punkt math przecina okrąg math w punktach math  i math (Rys. 1 i Rys. 2). Wówczas wartość iloczynu math  nie zależy od wyboru prostej.

Dowód. Istotnie, w sytuacji z rysunku 1 mamy math  więc math  Stąd math  czyli rzeczywiście math

Podobnie dla prostej stycznej do okręgu, math  więc math  Stąd math  czyli także w tym przypadku math

Dowód, że math  w sytuacji z rysunku 2 przebiega analogicznie.


Zadanie 1. Sprawdź, że jeśli math  to math

Pojęcie potęgi punktu, choć bardzo przydatne, jest tylko prostym wnioskiem z podobieństwa trójkątów. Okazuje się jednak, że pojęcie to prowadzi do ciekawych, trudniejszych twierdzeń – o tym w następnym deltoidzie.