Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Osie potęgowe

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2012
  • Publikacja elektroniczna: 02-03-2012
  • Wersja do druku [application/pdf]: (90 KB)

Nieco więcej o potędze punktu względem okręgu.

Pojęcie potęgi punktu z poprzedniego deltoidu (przypomniane na marginesie) prowadzi do poniższych trudniejszych twierdzeń o ciekawych zastosowaniach.

Twierdzenie 1. Dla niewspółśrodkowych okręgów math i math zbiór punktów math takich że math jest prostą, zwaną osią potęgową okręgów math i math (Rys. 1).

obrazek

Rys. 1 Przykłady osi potęgowych. Oś potęgowa jest prostopadła do prostej łączącej środki.

Rys. 1 Przykłady osi potęgowych. Oś potęgowa jest prostopadła do prostej łączącej środki.

Twierdzenie 2. Jeśli środki okręgów math są parami różne, to osie potęgowe par okręgów math i math  math i math oraz math i math są równoległe (gdy środki tych okręgów są współliniowe) lub przecinają się w jednym punkcie (w przeciwnym przypadku).

Dowód. Jeśli środki okręgów leżą na jednej prostej, to osie potęgowe są prostopadłe do niej. W przeciwnym przypadku żadne dwie osie nie są równoległe; niech math będzie punktem przecięcia osi math i math z osią math i math Wtedy

display-math

więc math leży też na osi potęgowej okręgów math i math


Zadania domowe