Przeskocz do treści

Delta mi!

Okrąg dziewięciu punktów i pewne dwa fakty

Michał Kieza

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: wrzesień 2012
  • Publikacja elektroniczna: 03-09-2012

Trzy niewspółliniowe punkty na płaszczyźnie jednoznacznie wyznaczają okrąg, który przez nie przechodzi. Zatem jeśli pewne cztery punkty leżą na jednym okręgu, to jest to fakt godny odnotowania. W geometrii istnieje niezwykle urocze twierdzenie, które mówi, że aż dziewięć szczególnych punktów trójkąta leży na jednym okręgu.

Twierdzenie. Dany jest trójkąt math  a punkt math  to jego ortocentrum. Punkty math  i  math  są środkami boków math  i  math  tego trójkąta, math  i  math  to spodki wysokości poprowadzonych odpowiednio z wierzchołków math  i  math  zaś math  i  math  to środki odcinków math  i  math  Wówczas punkty math  leżą na jednym okręgu zwanym okręgiem dziewięciu punktów.

W literaturze istnieje kilka różnych dowodów tego twierdzenia. Oto szkic najpopularniejszego z nich – uzupełnienie szczegółów może być ciekawym ćwiczeniem dla Czytelników, którzy go nie znają.

obrazek
obrazek

Rys. 1

Rys. 1

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Dowód. Zauważmy, że czworokąty math  oraz math  są prostokątami o wspólnej przekątnej math  Oznacza to, że ich wierzchołki leżą na okręgu o środku w środku odcinka math  (ten punkt jest także środkiem każdej z pozostałych przekątnych tych prostokątów). Pozostaje jeszcze zauważyć, że każdy z trójkątów math  i  math  jest prostokątny.


Czytelnik Odważny z łatwością sprawdzi, że ten dowód bez kłopotów przenosi się na wyższe wymiary i istnieje odpowiednik okręgu dziewięciu punktów w dowolnym wymiarze. W przestrzeni trójwymiarowej jest to dobrze znana sfera dwunastu punktów.

Okazuje się, że okrąg dziewięciu punktów wiąże się ściśle z dwoma dobrze znanymi prostymi faktami.

Fakt 1. Punkt math  jest punktem przecięcia wysokości trójkąta math  (Rys. 1). Prosta math  przecina bok math  w punkcie math  zaś okrąg opisany na trójkącie math  w punkcie math  (różnym od math  ). Wówczas punkt math  jest środkiem odcinka math  (W skrócie: ortocentrum trójkąta w symetrii względem jego boków ląduje na okręgu opisanym.)

Dowód. Zauważmy, że

display-math

i podobnie math  W takim razie punkty math  i  math  są symetryczne względem odcinka math  oraz math


Fakt 2. Punkt math  jest punktem przecięcia wysokości trójkąta math  (Rys. 2). Niech math  będzie środkiem boku math  zaś math  punktem przecięcia półprostej math  z okręgiem opisanym na trójkącie math  Wtedy math  jest środkiem odcinka math

Dowód. Z poprzedniego faktu wnosimy, że

display-math

co oznacza, że proste math  i  math  są symetryczne względem symetralnej odcinka math  Z drugiej strony symetralna ta jest również osią symetrii okręgu opisanego na trójkącie math  To zaś oznacza, że punkty math  i  math  również są względem niej symetryczne. Stąd i z poprzedniego faktu mamy: math


obrazek

Teraz możemy w zaskakująco prosty sposób udowodnić twierdzenie o okręgu dziewięciu punktów.

Dowód. Analogicznie do punktów math  i  math  definiujemy punkty math  oraz math  Odnotujmy, że:

  • punkty math  są odpowiednio środkami odcinków math
  • punkty math  są odpowiednio środkami odcinków math
  • punkty math  są odpowiednio środkami odcinków math

Rozważmy teraz jednokładność o środku w punkcie math  o skali math Z powyższych obserwacji wnioskujemy więc, że przy tej jednokładności:

  • punkty math  są odpowiednio obrazami punktów math
  • punkty math  są odpowiednio obrazami punktów math
  • punkty math  są odpowiednio obrazami punktów math

Jednakże punkty math  leżą na jednym okręgu, zatem ich obrazy również.


To, że powyższego dowodu nie widziałem nigdzie w literaturze, wydaje mi się dość zaskakujące, bowiem fakt, iż okrąg dziewięciu punktów jest obrazem jednokładnym okręgu opisanego w rozważanej w dowodzie jednokładności, jest bardzo dobrze znany. Jedynie Michał Szurek w Opowieściach geometrycznych wykorzystuje w podobny sposób fakt 1, ale tamten dowód nie jest tak prosty. To właśnie za jego pomocą dowodzi się, że środek okręgu dziewięciu punktów leży na prostej Eulera i jest środkiem odcinka łączącego ortocentrum ze środkiem okręgu opisanego na danym trójkącie.

Co ciekawe, powyższe rozumowanie można odwrócić (rozważając jednokładność odwrotną do opisanej) i za pomocą okręgu dziewięciu punktów udowodnić dwa przytoczone fakty, a więc okrąg dziewięciu punktów jest z nimi równoważny.

Czytelnik Wnikliwy od razu zauważy, że w ten sposób można otrzymać odpowiedniki faktów 1 i 2 w przestrzeni, zaś Czytelnik Odważny sprawdzi to również w wyższych wymiarach. Czy można je jednak otrzymać inną drogą, co pozwoliłoby na uzyskanie z nich sfery dwunastu punktów? Okazuje się, że tak. Przestrzenny odpowiednik faktu 1 był jednym z zadań na finale LXII Olimpiady Matematycznej. Jedna z kilku możliwych metod przeprowadzenia dowodu to dwukrotne zastosowanie faktu 1 oraz wykorzystanie kilku własności czworościanów ortocentrycznych. To rozumowanie można także zastosować w indukcyjnym dowodzie dla wyższych wymiarów, co z pewnością zainteresuje Czytelnika Odważnego. Przestrzenny odpowiednik faktu 2 udowodnić jest nieco trudniej, bowiem poza przestrzenną wersją faktu 1 należy wykorzystać jeszcze prostą Eulera dla trójkąta będącego podstawą czworościanu. Czytelnik Odważny w celu uogólnienia tego faktu na wyższe wymiary będzie musiał wykorzystać odpowiednik prostej Eulera podany na marginesie.