Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Okrąg Apoloniusza

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: styczeń 2013
  • Publikacja elektroniczna: 01-01-2013
  • Wersja do druku [application/pdf]: (83 KB)

Gdzie na płaszczyźnie znajdują się punkty, których stosunek odległości do dwóch ustalonych punktów math i math równy jest danej dodatniej stałej math

obrazek

Rys. 1 Okrąg Apoloniusza dla math

Rys. 1 Okrąg Apoloniusza dla math

Okazuje się, że punkty te tworzą okrąg, zwany okręgiem Apoloniusza (Rys. 1; dla math okrąg zdegenerowany jest do prostej – symetralnej odcinka math ).

Ponadto dla dowolnego punktu math  z okręgu Apoloniusza i spoza prostej math  spodki dwusiecznych kątów przy wierzchołku math  trójkąta math  leżą na tym okręgu.

Zachęcam do udowodnienia powyższych faktów i zastosowania ich w zadaniach.

Przyda się

Twierdzenie (o dwusiecznej). W trójkącie math  punkt math na prostej math  jest spodkiem dwusiecznej kąta przy wierzchołku math  wtedy i tylko wtedy, gdy math