Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Trygonometria obrazkowa

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2014
  • Publikacja elektroniczna: 31-03-2014
  • Wersja do druku [application/pdf]: (285 KB)

Czasem jeden rysunek pozwala dowieść tak wiele...

Rozważmy trójkąt math  o kątach math  oraz math Na jego przeciwprostokątnej math  zbudujmy, na zewnątrz, trójkąt math  o kątach math  oraz math przy czym math  Całość „domknijmy” do prostokąta math  jak na rysunku 1. Wówczas math (bo math) oraz math (bo math ).

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Wzory na  math oraz math

Niech math  Wyznaczmy kolejno długości przyprostokątnych w trójkątach math oraz math :

W trójkącie math  przeciwprostokątna math  więc

pict

czyli

pict

Podobnie, oznaczając math  można wyprowadzić wzory na  math oraz math dla math

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Wzór na  math

Przyjmijmy, iż math (Rys. 2) i kolejno wyznaczmy długości boków trójkątów math  i  math  W trójkącie math  mamy math stąd

display-math

Podobnie, przyjmując math  oraz math  można wyprowadzić wzór na  math dla math

Oznaczając dodatkowo math  otrzymujemy math Ponieważ math  płynie stąd wniosek, iż

display-math

A oto kilka mniej znanych równości, które też wszystkie wynikają z jednego obrazka — tym razem zbudowanego z trzech kwadratów. Dla math kąt math to taki kąt ostry, którego tangens równy jest  math, np. math Odnalezienie na rysunkach odpowiednich trójkątów prostokątnych pozostawiamy Czytelnikom.

obrazek