Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Połowa równoległoboku

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: czerwiec 2014
  • Publikacja elektroniczna: 02-06-2014
  • Wersja do druku [application/pdf]: (70 KB)
obrazek

W rozwiązaniach zadań będzie pomocna następująca obserwacja.

Twierdzenie (*). Jeśli punkt  math należy do boku math  równoległoboku math  to math

Dowód. Prosta przez punkt  math równoległa do odcinka math  dzieli math  na dwa równoległoboki. Trójkąt math  utworzony jest z ich połówek.


Twierdzenie (**). Jeśli punkt  math leży wewnątrz równoległoboku math  to math

Dowód. Dzielimy math  na dwa równoległoboki prostą przechodzącą przez punkt  math równoległą do boku math  i dla każdego z nich korzystamy z obserwacji z zadania 1.


Zadania domowe