Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

MI = MB = MC

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2015
  • Publikacja elektroniczna: 01-03-2015

Istnieje zaskakujący związek między okręgiem wpisanym w trójkąt i okręgiem na nim opisanym.

obrazek

Twierdzenie. Dany jest trójkąt ABC. Punkt M | jest środkiem tego łuku | BC okręgu opisanego, do którego nie należy punkt A. Wówczas punkt I | należący do odcinka AM jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC wtedy i tylko wtedy, gdy |MI = MB = MC.

Dowód. Skoro M jest środkiem łuku BC, | to MB | = MC oraz |AI jest dwusieczną kąta BAC. | Wystarczy zatem dowieść, że BI | jest dwusieczną kąta | ABC wtedy i tylko wtedy, gdy | MI = MB, czyli gdy |?MIB = ?MBI.

Kąt | MIB jest zewnętrzny w trójkącie | ABI, więc | ?MIB = ?IAB + ?IBA. Z kolei |?MBI = ?MBC + ?IBC. Ponieważ |?IAB = ?IAC = ?MBC, więc równość ?MIB = ?MBI równoważna jest równości |?IBA = ?IBC, co kończy dowód.


Zadania domowe