Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Prosta Simsona

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: październik 2015
  • Publikacja elektroniczna: 30-09-2015
  • Wersja do druku [application/pdf]: (81 KB)
obrazek

Prosta Simsona

Prosta Simsona

Twierdzenie o prostej Simsona brzmi następująco:

Twierdzenie. Punkt |P leży na okręgu opisanym na trójkącie ABC wtedy i tylko wtedy, gdy jego rzuty prostopadłe na proste AB, BC, CA leżą na jednej prostej (nazywamy ją prostą Simsona).

Dowód. Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku. Twierdzenie udowodnimy tylko w przedstawionej tam sytuacji, pozostałe przypadki uzasadnia się podobnie.

Punkty ,B,F |P, D leżą na jednym okręgu w tej właśnie kolejności, więc =?PFD.?PBD Analogicznie ?PAE Punkt P leży na okręgu opisanym na trójkącie |ABC wtedy i tylko wtedy, gdy ?PBC | czyli gdy =?PFE, ?PFD co z kolei równoważne jest współliniowości punktów ,E,F. D


Zadania domowe