Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Dwusieczne

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2016
  • Publikacja elektroniczna: 30 marca 2016
  • Wersja do druku [application/pdf]: (84 KB)

Skoro dwusieczna to półprosta dzieląca kąt na dwa równe kąty, to dlaczego dwusieczne kątów wewnętrznych każdego trójkąta przecinają się w jednym punkcie? Otóż...

obrazek

Rys. 1 |2 α β 180X

Rys. 1 |2 α β 180X

obrazek

Rys. 2 Dwusieczna może być wewnętrzna lub zewnętrzna

Rys. 2 Dwusieczna może być wewnętrzna lub zewnętrzna

Dla kąta wypukłego dwusieczna to także zbiór punktów wewnątrz tego kąta równo odległych od obydwu jego ramion. Punkt przecięcia dwóch dwusiecznych trójkąta jest więc tak samo odległy od każdej z prostych zawierających jego boki, stąd leży też na trzeciej dwusiecznej i jest środkiem okręgu wpisanego.

Fakt. Dwusieczne kątów przyległych są prostopadłe (Rys. 1).

Twierdzenie (O dwusiecznej). W trójkącie |ABC punkt Y | należący do prostej AB jest spodkiem dwusiecznej kąta przy wierzchołku C | wtedy i tylko wtedy, gdy CA/CB (Rys. 2).

Pozostawiam Czytelnikom nietrudne uzasadnienie równoważności podanych dwóch definicji oraz dowód twierdzenia o dwusiecznej.

Zadania domowe