Przeskocz do treści

Delta mi!

Kącik przestrzenny

Kąty dwuścienne

Michał Kieza

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: październik 2011
  • Publikacja elektroniczna: 02-10-2011
  • Wersja do druku [application/pdf]: (64 KB)

W tym odcinku przyjrzymy się kątom dwuściennym. Jedną z najbardziej skutecznych metod radzenia sobie z nimi jest przeformułowanie problemu tak, żeby zamiast kątów dwuściennych pojawiły się kąty płaskie.

Można to zrobić w następujący sposób: bierzemy dowolny punkt math znajdujący się wewnątrz kąta bryłowego i rzutujemy go na płaszczyzny zawierające ściany tego kąta. Otrzymujemy w wyniku kąt bryłowy, w którym kąty płaskie są dopełnieniami odpowiednich kątów dwuściennych do kąta półpełnego, a kąty dwuścienne tego kąta są dopełnieniami do math  kątów płaskich pierwszego kąta (zachęcam Czytelnika do sprawdzenia tego faktu). Taki kąt nazywamy kątem dopełniającym do danego albo kątem biegunowym (ang. polar angle). Po przeformułowaniu problemu możemy skorzystać z twierdzeń o kątach płaskich z poprzedniego odcinka. Jedno z nich przyda nam się w tym artykule, a więc przypomnijmy jego sformułowanie.

Twierdzenie 1. W dowolnym wypukłym kącie bryłowym suma kątów płaskich jest mniejsza od math

Wykorzystamy opisaną metodę do rozwiązania następującego zadania.

Zamiana na kąty płaskie nie jest jedyną skuteczną sztuczką. Oto przykład innej metody:

Zadania do domu

Na koniec - zadania dodatkowe