Przeskocz do treści

Delta mi!

Kącik przestrzenny

O pożytku ze sfery wpisanej

Michał Kieza

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: czerwiec 2013
  • Publikacja elektroniczna: 28-05-2013
  • Wersja do druku [application/pdf]: (57 KB)

W tym kąciku chcielibyśmy powrócić do pewnych własności sfery wpisanej w czworościan, o których pisaliśmy w kąciku 2 o najmocniejszym twierdzeniu stereometrii (Delta 3/2010). Okazuje się, że można je wykorzystać do udowodnienia faktów pozornie niezwiązanych ze sferą wpisaną.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

Przypomnijmy więc główne twierdzenie:

Twierdzenie 1. Dana jest sfera math i punkty math  i  math  takie, że prosta math  jest rozłączna ze sferą math  Prowadzimy dwie płaszczyzny przechodzące przez punkty math  i  math  styczne do sfery math w punktach math i math (Rys. 1). Wówczas trójkąty math i  math  są przystające.

kąciku 8 (Delta 6/2011) udowodniliśmy następujące twierdzenie:

Twierdzenie 2. W dowolnym czworościanie math  zachodzi nierówność

display-math

Teraz zaprezentujemy inny dowód, wykorzystujący własności sfery wpisanej.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Dowód. Niech math  będą punktami styczności sfery wpisanej w czworościan math  odpowiednio ze ścianami math (Rys. 2). Na mocy twierdzenia 1 trójkąty math  i  math  są przystające, skąd math  Analogicznie dostajemy

display-math

Wystarczy jeszcze zauważyć, że

display-math


Ta metoda nie wymaga rozważenia oddzielnie dwóch przypadków, jak dowód przeprowadzony w kąciku 8. Czytelnika Odważnego zaś zainteresuje fakt, że można w ten sposób udowodnić odpowiedniki twierdzenia 2 w wyższych wymiarach. Podobnie można uzasadnić inne ciekawe twierdzenie dotyczące czworościanu.

Twierdzenie 3. W dowolnym czworościanie pole każdej ściany jest mniejsze od sumy pól trzech pozostałych ścian.

Twierdzenie to jest odpowiednikiem nierówności trójkąta dla czworościanu. Zazwyczaj dowodzi się go poprzez zrzutowanie jednego z wierzchołków na płaszczyznę zawierającą przeciwległą ścianę i wykorzystanie faktu, że pole rzutu ściany nie przekracza pola ściany. Wykorzystanie najmocniejszego twierdzenia stereometrii pozwala przedstawić znacznie prostsze i zgrabniejsze uzasadnienie.

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

Dowód. Należy wykazać, że w czworościanie math pole ściany math  jest mniejsze od sumy pól trzech pozostałych ścian. Oznaczmy przez math  punkty styczności sfery wpisanej w czworościan math  odpowiednio ze ścianami math (Rys. 3). Z twierdzenia 1 wynika, że trójkąty math  i  math  są przystające, a więc mają równe pola. Podobnie dowodzimy równości pól

display-math

Ponieważ punkty math  leżą wewnątrz ścian czworościanu, to zachodzą nierówności

display-math

Zatem

pict

Na koniec jedno zadanie dla Czytelników.