Przeskocz do treści

Delta mi!

Stożkowe

Marek Kordos

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2013
  • Publikacja elektroniczna: 01-12-2013
  • Wersja do druku [application/pdf]: (49 KB)

Przecięcie stożka płaszczyzną math nieprzechodzącą przez wierzchołek to stożkowa...

obrazek

Jeśli oś stożka tworzy z płaszczyzną math kąt (nazwijmy go math) większy niż z tworzącą math to stożkowa jest elipsą, gdy równy – parabolą, gdy mniejszy – hiperbolą. Wpisując w stożek sfery styczne do płaszczyzny math (dla paraboli jest tylko jedna taka sfera), otrzymujemy jako punkty styczności ogniska stożkowej, a jako przecięcia płaszczyzn zawierających okręgi, wzdłuż których sfery są styczne do stożka, z płaszczyzną math – kierownice stożkowej.

Ponieważ wszystkie odcinki stycznych do sfery z tego samego punktu są równe, więc math  i (dla hiperboli i elipsy) math  oraz math(bo jest to odcinek tworzącej stożka między dwiema płaszczyznami prostopadłymi do jego osi). Zatem dla hiperboli

display-math

czyli moduł różnicy odległości dowolnego punktu od ognisk jest stały; dla elipsy

display-math

czyli suma odległości dowolnego punktu od ognisk jest stała. Jeśli math jest rzutem math na płaszczyznę okręgu styczności i  math  jest rzutem math na (bliższą) kierownicę math to

display-math

czyli stosunek odległości dowolnego punktu stożkowej od ogniska i od kierownicy jest stały. Zatem mamy dla hiperboli math dla elipsy math i dla paraboli math