Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Heron uogólniony?

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2014
  • Publikacja elektroniczna: 02-03-2014
  • Wersja do druku [application/pdf]: (64 KB)

Wzór Herona math pozwala wyznaczyć pole trójkąta w zależności od długości jego boków ( math to połowa obwodu). Czy da się go uogólnić, na przykład dla objętości czworościanu lub pola czworokąta?

obrazek

Rys. 1 Czarne sześciany i szara linia są pomocnicze. Na rysunku (b) górny wierzchołek czworościanu leży na prawej ścianie sześcianu, więc wysokość czworościanu jest mniejsza od 1.

Rys. 1 Czarne sześciany i szara linia są pomocnicze. Na rysunku (b) górny wierzchołek czworościanu leży na prawej ścianie sześcianu, więc wysokość czworościanu jest mniejsza od 1.

Objętość czworościanu a pola jego ścian

W zadaniu 3 z poprzedniego deltoidu wykazaliśmy, że nie można obliczyć objętości czworościanu, znając jedynie pola jego ścian oraz promień kuli opisanej, tym bardziej więc same pola ścian nie wyznaczają objętości.

Warto zauważyć, że pola ścian i promień math kuli wpisanej pozwalają wyrazić objętość czworościanu. Istotnie, odcinki łączące środek kuli z wierzchołkami czworościanu zadają podział na cztery ostrosłupy; podstawą każdego z nich jest inna ściana czworościanu, a wysokość każdego równa jest math Stąd wzór na objętość czworościanu math gdzie math to pole jego powierzchni. Wzór ten jest jednak raczej uogólnieniem wzoru na pole trójkąta math niż wzoru Herona.

Objętość czworościanu a długości jego krawędzi

Same długości sześciu krawędzi, bez dodatkowej informacji o ich konfiguracji, nie wyznaczają objętości czworościanu, co ilustruje para kolorowych brył z rysunku 1 Mają one krawędzie o długościach math przystające podstawy, ale różne wysokości, więc też różne objętości.

Długości wszystkich krawędzi wraz z ich konfiguracją definiują jednoznacznie czworościan, zatem też jego objętość. Niestety, w ogólnym przypadku wzór jest dość skomplikowany. Zajmijmy się więc szczególną klasą czworościanów równościennych – takich, których przeciwległe krawędzie są parami równe.

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Podobnie jak w poprzednim deltoidzie, opiszmy na takim czworościanie równoległościan (Rys. 2). Jest on prostopadłościanem, gdyż każda z jego ścian jest równoległobokiem o równych przekątnych, czyli prostokątem. Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku 2 Z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy wówczas math więc

display-math

Objętość czworościanu równościennego to objętość prostopadłościanu pomniejszona o objętości czterech przystających naroży, czyli

display-math

Pole czworokąta a długości jego boków

Wzór na pole czworokąta zależny wyłącznie od jego boków (nawet z uwzględnieniem ich kolejności) istnieć nie może – wystarczy spojrzeć na prostokąt i nieprostokątny równoległobok o takich samych bokach.

Na szczęście przy dodatkowych założeniach istnieją ładne uogólnienia wzoru Herona. Jeśli czworokąt jest wpisany w okrąg, zachodzi wzór Brahmagupty:

display-math

Jeśli zaś przez math oznaczymy połowę sumy przeciwległych kątów czworokąta (obojętne, których), a przez math i  math długości przekątnych czworokąta, mamy dwa wzory Bretschneidera:

pict

Dla czworokąta wpisanego w okrąg suma przeciwległych kątów równa jest math więc math Z kolei twierdzenie Ptolemeusza orzeka, że math a równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy na czworokącie można opisać okrąg. Zatem dla takiego czworokąta oba powyższe wzory upraszczają się do wzoru Brahmagupty. Ponadto wynika stąd, że czworokąt o ustalonych kolejnych bokach ma maksymalne pole właśnie wtedy, gdy jest wpisany w okrąg.