Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Suma trzecich potęg

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2013
  • Publikacja elektroniczna: 31-01-2013
  • Wersja do druku [application/pdf]: (50 KB)

Rozważmy szachownicę math Policzmy dwoma niezależnymi sposobami, ile jest na niej prostokątów o bokach wzdłuż linii podziału na kratki.

obrazek

Rys. 1 Szary obszar to piąte naroże, kolorem zaznaczono jego brzeg.

Rys. 1 Szary obszar to piąte naroże, kolorem zaznaczono jego brzeg.

obrazek

Rys. 2 Dla piątego naroża liczymy kolorowe prostokąty, natomiast nie liczymy czarnych, bo mieściły się one w mniejszych narożach.

Rys. 2 Dla piątego naroża liczymy kolorowe prostokąty, natomiast nie liczymy czarnych, bo mieściły się one w mniejszych narożach.

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

obrazek

Rys. 5 Szarym wypełnieniem oznaczono wybrane wiersze i kolumny, kolorem – prostokąt i jego wyróżnioną kratkę.

Rys. 5 Szarym wypełnieniem oznaczono wybrane wiersze i kolumny, kolorem – prostokąt i jego wyróżnioną kratkę.

Sposób 1. Dla math nazwijmy math -tym narożem szachownicy jej lewą górną część o rozmiarach math a brzegiem tego naroża nazwijmy dwa jego boki: prawy i dolny (Rys. 1). Prostokąty zliczajmy wedle tego, w którym narożu się mieszczą. Prostokąt, który mieści się w  math-tym narożu, mieści się też we wszystkich większych narożach. Aby nie liczyć takich prostokątów wielokrotnie, dla każdego naroża liczmy tylko te, które dotykają jego brzegu (Rys. 2). Wtedy każdy prostokąt policzymy dokładnie raz – tylko przy najmniejszym narożu, w którym się mieści.

Ile prostokątów mieści się w  math-tym narożu i dotyka jego brzegu? Taki prostokąt może dotykać obydwu boków z brzegu albo tylko jednego z nich. Prostokąt pierwszego z tych rodzajów (Rys. 3) można utożsamić z poziomą prostą wyznaczającą jego górny bok i pionową wyznaczającą bok lewy. Tego typu prostokątów jest więc math bo prostą w każdym z kierunków można wybrać na math sposobów.

Każdy prostokąt dotykający tylko prawego boku naroża (Rys. 4) można utożsamić z prostą pionową wyznaczającą lewy bok prostokąta (jest math możliwych takich prostych) oraz z parą różnych prostych poziomych wyznaczających jego poziome boki (par jest math bo wybieramy dwie proste spośród math). Takich prostokątów jest więc math Prostokątów dotykających tylko dolnego boku naroża jest tyle samo.

Wszystkich prostokątów w  math-tym narożu, dotykających jego brzegu, jest więc

display-math

Wobec tego wszystkich prostokątów na szachownicy jest math

Sposób 2. Każdy prostokąt można utożsamić z dwiema parami prostych zawierających jego boki. Oznacza to, że prostokątów jest tyle, na ile sposobów można na szachownicy wybrać parę różnych prostych pionowych i parę różnych prostych poziomych. Prostych w każdym z kierunków jest math wybrać dwie można na math sposobów, zatem prostokątów jest math

Wniosek. Z powyższych dwóch rozwiązań wynika równość

display-math

W połączeniu ze znanym wzorem math uzyskujemy math

***

Jaka jest suma pól wszystkich rozważanych prostokątów?

Rozwiązanie. Każdy prostokąt „wnosi” do sumy pól tyle, z ilu jednostkowych kratek szachownicy się składa. Suma pól równa jest więc liczbie par math prostokąt, należąca do niego kratka math Ile jest takich par?

Dobudujmy do naszej szachownicy math po jednej pomocniczej kolumnie z lewej i z prawej oraz po jednym wierszu, na górze i na dole. Otrzymujemy szachownicę math Wybierzmy trzy różne kolumny (można to zrobić na math sposoby) oraz trzy różne wiersze (na tyle samo sposobów). Taki wybór można utożsamić z wybraniem prostokąta i jego kratki: prostokąt to obszar pomiędzy pierwszą a trzecią z wybranych kolumn oraz pomiędzy pierwszym a trzecim z wybranych wierszy, zaś jego wyróżniona kratka jest na skrzyżowaniu środkowej z wybranych kolumn ze środkowym z wybranych wierszy (Rys. 5).

Wobec tego par math prostokąt, należąca do niego kratka math jest math i taka jest też szukana suma pól wszystkich prostokątów na szachownicy.