Przeskocz do treści

Delta mi!

Układanie prostokątów

Joachim Jelisiejew

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: październik 2014
  • Publikacja elektroniczna: 01-10-2014
  • Autor: Joachim Jelisiejew
    Afiliacja: doktorant, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
  • Wersja do druku [application/pdf]: (166 KB)

W tym artykule zastanawiamy się nad pytaniem kiedy szachownicę math można pokryć prostokątami math? Naturalna próba odpowiedzi to: szachownicę można pokryć, gdy math dzieli długość któregoś z boków, czyli gdy math lub math Jasne jest, że w tym przypadku faktycznie można pokryć szachownicę. Ale czy są inne przypadki, w których istnieje pokrycie?

Jeżeli math jest liczbą pierwszą, to łatwo zauważyć, że nie: jeżeli duży prostokąt jest pokryty prostokątami math to math dzieli jego pole, które jest równe math Skoro math jest pierwsza, to math lub math

W przypadku, gdy math nie jest pierwsza, sprawa nie jest taka prosta. Istnieje sporo klasycznych zadań z tej problematyki, dotyczących szczególnych przypadków tego pytania (patrz np. deltoid 4/2010). Okazuje się, że łatwiej dojść do rozwiązania, gdy potraktuje się problem ogólnie. Kluczem jest, jak we wspomnianym deltoidze, metoda kolorowania.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Pokolorujmy kolejne przekątne szachownicy math kolorami (na rysunku 1 mamy math ). Do dalszych rozważań potrzeba nam nieco oznaczeń i obserwacji. W większości przypadków znacznie łatwiej przekonać się o prawdziwości podanych stwierdzeń, np. patrząc na rysunek, niż porządnie opisać dowód, zatem uzupełnienie uzasadnień pozostawiamy Czytelnikowi.

1. Pola o tym samym kolorze leżące w tym samym rzędzie lub kolumnie są oddalone o dokładnie math Wynika stąd kluczowy wniosek: każdy prostokąt math zakrywa dokładnie jedno pole każdego koloru.
2. Mówimy, że rząd ma kolor math jeżeli zaczyna się od pola koloru math
3. Jeżeli math nie dzieli math to rzędów niektórych kolorów jest o jeden więcej, niż rzędów pozostałych kolorów. Te kolory nazywamy częstymi. Pozostałe kolory nazywamy nieczęstymi. Na rysunku 1 czerwony i jasnoszary są częste, a pozostałe nieczęste. Jeżeli math dzieli math to wszystkie kolory nazywamy częstymi.
4. Jeżeli jest dokładnie math kolorów częstych, to math daje resztę math z dzielenia przez math
5. Kolorowanie pozwala rozróżniać rzędy. Jeżeli math nie dzieli math a rząd math i rząd math mają różne kolory, to istnieje taki kolor math że liczba pól pokolorowanych na math jest różna w math i math
6. Przemalowywanie. Wybierzmy dwa kolory math i math i przemalujmy każdy rząd koloru math na rząd koloru math i odwrotnie. Na rysunku 2 rzędy czerwone przemalowano na ciemnoszare i odwrotnie. Następująca obserwacja jest kluczowa:
po przemalowaniu każdy prostokąt math zakrywa dokładnie jedno pole każdego koloru.

Oczywiście, wszystkie powyższe obserwacje przenoszą się na kolumny - wystarczy zamienić math z math w sformułowaniach powyżej.

Możemy już przejść do rozwiązania naszego problemu.

Zadanie 1. Kiedy szachownicę math można pokryć prostokątami math

Dowód. Wiemy, że jeśli math lub math to pokrycie istnieje. Wykażemy, że zachodzi również implikacja odwrotna: jeżeli istnieje pokrycie, to math lub math

Załóżmy, że szachownicę math można pokryć prostokątami math oraz liczba math nie dzieli ani math ani math Pokolorujmy szachownicę math kolorami, podobnie jak na rysunku 1. Z obserwacji 1 wynika, że pól każdego koloru jest tyle samo.

Skoro math nie dzieli math to istnieje przynajmniej jeden kolor nieczęsty. Wybierzmy dowolny kolor częsty math i dowolny kolor nieczęsty math i przemalujmy rzędy math na math i odwrotnie (jak w przykładzie na rysunku 2).

Na mocy obserwacji 6 po przemalowaniu każdy prostokąt zawiera math pól o różnych kolorach, więc pól każdego koloru jest nadal tyle samo. Z drugiej strony, ubył jeden rząd math przybył zaś jeden rząd math Z obserwacji 5 wynika, że liczba pól pokolorowanych na pewien kolor math zmieniła się, zatem mamy sprzeczność.


Można zastanawiać się też, kiedy istnieje pokrycie szachownicy z wyciętymi polami: rogami, polem środkowym itp. Przyjrzyjmy się najprostszej modyfikacji zadania, czyli szachownicy z wyciętym jednym polem.

Zadanie 2. Uzasadnij, że szachownicę math z wyciętym polem o współrzędnych math jak na rysunku 3, można pokryć prostokątami math wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi jeden z warunków:

1.
math dzieli każdą z liczb math math math
2.
math dzieli każdą z liczb math math math

Dowód. Jak zwykle Czytelnikowi pozostawiamy udowodnienie, że gdy któryś z warunków zachodzi, to pokrycie istnieje; prostokąty można wtedy ułożyć w cztery duże "bloki", patrz rysunek 4 dla pokrycia z math oraz math

Załóżmy zatem, że pokrycie prostokąta istnieje. Na początek chcemy rozważyć rzędy i stwierdzić, że

liczba math dzieli liczby math i math lub liczba math dzieli liczby math i math .

Niech math będzie kolorem rzędu zawierającego wycięte pole. Załóżmy, że math jest częsty. Jeżeli istnieje inny kolor częsty math to przemalowujemy math na math i math na math jak w obserwacji 6. Pomijając wycięte pole, przemalowanie to nie zmienia liczby pól danego koloru na szachownicy, gdyż szachownica zawiera tyle samo rzędów koloru math i math Skoro rzędy math i math są różnych kolorów, to pole w kolumnie math miało w tych rzędach różny kolor. Wobec tego po przemalowaniu liczba pól pewnego koloru zmniejszy się o jeden.

Z drugiej strony, prostokąt pokryty był prostokątami math więc pól każdego koloru przed i po przemalowaniu jest tyle samo: math Zatem przemalowanie nie może zmieniać liczby pól żadnego koloru.

Sprzeczność pokazuje, że tylko kolor math jest częsty. Z obserwacji 4 wynika, że math Zauważmy ponadto, że math -ty rząd ma kolor częsty, a więc kolor math Wobec tego math czyli math

Podobnie rozumujemy, gdy math jest nieczęstym kolorem: stwierdzamy, że jest on jedynym nieczęstym kolorem, więc częstych kolorów jest math stąd math Ponadto rząd math -ty ma kolor nieczęsty, więc math czyli math

Popatrzmy teraz na kolumny. Podobnie jak w przypadku rzędów stwierdzamy, że

liczba math dzieli math i math lub liczba math dzieli mathi math .

Mamy łącznie cztery możliwości: dwie na mocy rozumowania "o rzędach" i dwie "o kolumnach". Chcemy teraz wyeliminować możliwości math i math oraz math i math Załóżmy najpierw, że math Skoro prostokąty o polu math pokrywają szachownicę z wyciętym polem, która ma pole powierzchni math to math Gdyby math i math to math więc math co daje sprzeczność. Podobnie przypadek math i math prowadzi do sprzeczności. To kończy rozumowanie w przypadku math

obrazek

Rys. 3

Rys. 3

obrazek

Rys. 4

Rys. 4

Na koniec rozważmy przypadek math i załóżmy, że math dzieli liczby math math Wobec tego liczby math i math są nieparzyste. Nazwijmy kolor pola narożnego białym, zaś drugi kolor czarnym. Na pełnej szachownicy o nieparzystych długościach boków pól białych jest więcej niż czarnych. Zatem, jeżeli istnieje pokrycie szachownicy z wyciętym polem math to pole to ma kolor biały. To znaczy, że math i otrzymujemy sprzeczność z podzielnościami math oraz math To samo rozumowanie eliminuje przypadek, gdy math dzieli liczby math math


Jak widać, przedstawiona metoda jest ogólna, w tym znaczeniu, że przy odrobinie czasu i cierpliwości można ją zastosować, na przykład, do szachownicy z rozsądną liczbą wyciętych pól. Na zachętę pozostawiamy Czytelnikowi kilka problemów.

Zadanie 3. Uzasadnić, że jeżeli math to szachownicę math z usuniętymi dwoma przeciwległymi rogami można pokryć prostokątami math wtedy i tylko wtedy, gdy math dzieli każdą z liczb math math lub math dzieli każdą z liczb math math Wskazówka

Zadanie 4. Dla których całkowitych math szachownicę math z wyciętym środkowym polem można pokryć prostokątami math Wskazówka

Zadanie 5. Dla których całkowitych math szachownicę math z wyciętym narożnym polem można pokryć prostokątami math Wskazówka