Przeskocz do treści

Delta mi!

Mała Delta

O tym, jak Puchatek podzbiory permutował

Tomasz Idziaszek

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2015
  • Publikacja elektroniczna: 01-02-2015
  • Wersja do druku [application/pdf]: (85 KB)

Niektórzy znajdują co rano na progu swojego domu butelkę ze świeżym mlekiem. Kubuś Puchatek każdego ranka znajduje tam | n garnczków miodu. Garnczki są różnej wielkości i Kubuś każdego dnia stara się opróżniać je w innej kolejności...

Oczywiście, nawet Kubuś wie (po tym, jak mu to wytłumaczył Krzyś), że jest n! = 1 ⋅2⋅...⋅n sposobów, na jakie to może zrobić (na n sposobów może wybrać pierwszy garnczek, na |n −1 sposobów drugi itd.). Dziś jednak Kubuś jest w nastroju do niebezpiecznych rozmyślań i zastanawia się, co się stanie, jeśli dopuści możliwość, że może nie opróżnić wszystkich garnczków. "Oczywiście, jest to zupełnie bezsensowne z punktu widzenia misiowego żołądka - pomyślał Kubuś. - Ale ciekawe, jak bardzo zwiększy to liczbę sposobów dokonania wyboru."

Zsumujmy liczbę uporządkowań poszczególnych podzbiorów n-elementowego zbioru garnczków - oznaczmy tę liczbę przez |s(n) i spróbujmy ją obliczyć dla małych przykładów. Dla n = 1 mamy dwie możliwości: Kubuś albo opróżni jedyny garnczek, jaki ma, albo nie zrobi tego, zatem s(1) = 2. Dla |n = 2 mamy już pięć sposobów postępowania: Kubuś nie robi nic, opróżnia jeden z dwóch garnczków, albo opróżnia oba garnczki w jednej z dwóch kolejności. Natomiast dla trzech garnczków mamy |s(3) = 16 sposobów (nic, 1, 2, 3, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 123, 132, 213, 231, 312, 321). Wyniki dalszych eksperymentów udokumentowane są w tabelce na marginesie.

obrazek

Z tabelki wynika, że dla małych przykładów | s(n) < 3 ⋅n!, czyli rozważanie uporządkowań podzbiorów zwiększa liczbę sposobów co najwyżej 3 razy. Okazuje się, że tak jest również dla większych |n. Kubuś chętnie podzieliłby się tym odkryciem z Krzysiem, ale do tego potrzebuje je udowodnić. Pomóżmy mu.

Jeśli Kubuś chce danego dnia opróżnić k garnczków, to pierwszy garnczek może wybrać na | n sposobów, drugi na | n− 1 sposobów, aż do ostatniego, który może wybrać na |n+ 1− k sposobów. To sumarycznie daje nam n!/(n − k)! możliwości. Sumując po wszystkich możliwych wyborach |k, dostajemy

 n n! n 1 s(n) =Q (n-−-k)! = n! ⋅Q k!. k 0 k 0

Gdybyśmy poprosili o pomoc uczoną Sowę, na pewno podpowiedziałaby nam, że wartość sumy z prawej strony jest rzeczywiście ograniczona przez 3, a dokładniej jest nie większa niż

∞ Q -1 = e ≈ 2,7182818. k 0k!

Z tego wynika, że wartość |s(n) może być przybliżona przez |n!⋅e. Pójdźmy krok dalej i obliczmy, jak dobre jest to przybliżenie. Zauważmy, że dla |n⩾ 1 mamy

pict

Skoro zatem | n!⋅e jest większe od całkowitej liczby | s(n), ale nie więcej niż o 1, to części całkowite tych dwóch liczb muszą być takie same. Dzięki temu w nagrodę za naszą wytrwałość dostajemy zwięzły wzór na poszukiwaną liczbę uporządkowań podzbiorów |n garnczków:

s(n) = ⌊n!⋅e⌋.