Przeskocz do treści

Delta mi!

Gramy na kumulację. Kilka uwag o grze w Lotto.

Organizatorzy gier liczbowych typu lotto przeznaczają sporą część dochodu na zysk i koszt pozyskania dochodu i ten fakt sprawia, że wiele osób powstrzymuje się od gry, a dopiero mechanizm kumulacji powoduje zainteresowanie grą. Dla organizatorów gier kumulacja jest tylko formą odłożenia wypłaty, przeto nic na niej nie tracą, natomiast nowi grający, oczekujący zysku z podziału kwoty odłożonej, grają przeciw stałym graczom.

obrazek

Gra

Przyjmijmy, że w grze uczestniczy math  osób, a stawka wynosi 1 złoty. Dochód math  dzieli się na części: math  – część wzięta przez organizatora, math  – pula wygranych I stopnia (szóstek), math  – pula wygranych niższego stopnia. Gdy w danej grze szóstka nie padnie, ta druga część przenosi się na kolejną grę i mamy pierwszą kumulację. Brak szóstki w kolejnych grach daje sensacyjne niekiedy serie kumulacji. Pojawienie się szóstki w grze przerywa ciąg kumulacji, jest chwilą swoistej odnowy w ciągu gier.

Lotto mamy dwa mechanizmy losowe: wybór szóstki math  przez maszynę i wybór szóstki math przez gracza. Można założyć, że oba te losowania są niezależne. Rozkład math  jest jednostajny:

display-math

na zbiorze wszystkich możliwych szóstek math  wybranych spośród 49 liczb, natomiast math  zależy od upodobań graczy. Ten drugi rozkład może być poznawany jedynie przez statystyków. Prawdopodobieństwo koincydencji wynosi

display-math

Liczba szóstek

Niech math  oznacza liczbę szóstek w grze przy udziale math  osób. Jeśli założyć, że grający losują liczby wzajemnie niezależnie i mają określone predylekcje do liczb, ale nie mają ich do układów, to

pict

Prawdopodobieństwo powstania kumulacji wynosi math  Oczekiwana liczba szóstek w grze jest stała, math  natomiast predylekcje zwiększają wariancję liczby głównych wygranych. Prosty rachunek daje wariancję

display-math

Ten fakt wyjaśnia, dlaczego w praktyce liczba wygranych I stopnia jest tak bardzo zmienna.

obrazek

Gra na kumulację

Oznaczmy przez math  prawdopodobieństwo pojawienia się przynajmniej jednej szóstki wśród math  kuponów. Jest ono dość chimeryczne, zależy od liczb wylosowanych przez maszynę losującą i od upodobań grających do określonych liczb i ich konfiguracji. Gdyby gracze wybierali swoje typy jak maszyna, to mielibyśmy

display-math

Odnotujmy, że math  Przyjmijmy, że skumulowane kwoty na nagrody I stopnia wynoszą math  Oczekiwaną wygraną math  przypadającą na jeden kupon można znaleźć, dzieląc pulę nagród przez liczbę grających. Mamy

display-math

Wiadomo, że kumulacja powoduje wzrost liczby grających, a rzesza konkurentów do podziału kwoty odłożonej zmniejsza nasze szanse na sukces. Przy rosnącej liczbie grających prawdopodobieństwo kumulacji znika, math  gdy math  Aby wejść do gry, należy trafnie przewidzieć liczbę grających. Statystyczną pewność (rozumianą jako zdarzenie o prawdopodobieństwie 0,95) tego, że wygrana I stopnia padnie, mamy dopiero przy math  przekraczającym 42 miliony kuponów. Przy dużym math  warunek math  opłacalności gry implikuje math

Wzrost liczby grających

Ocena wzrostu liczby grających w zależności od wielkości kumulacji jest trudnym problemem dla analityków gier. Przyjmijmy, że wzrost ten w ciągu kumulacji jest potęgowy: liczba grających w  math kolejnych grach będzie równa math  Pula nagród I stopnia przy math-tej kumulacji wynosi

display-math

Oczekiwana wygrana w  math-tej kumulacji wynosi więc

display-math

Przypuśćmy teraz, że liczba grających jest proporcjonalna do kumulacji. Niech math   math oznaczają liczbę grających i kwotę kumulacji w serii. Ściśle biorąc, jeśli przyrost liczby grających jest proporcjonalny (ze współczynnikiem proporcjonalności math) do funduszu szóstek, to zachodzą wzory rekurencyjne:

pict

Zwrot w  math-tej grze wynosi

display-math

Obliczenia

Przeanalizujmy czas czekania na korzystne wejście do gry. Obserwując częstość pojawienia się pierwszej kumulacji, wielkość math  można próbować oszacować. Niepoprawny optymista, nie mając danych, może przyjąć, że jest ono równe 1.

Weźmy dla przykładu math  math i niech math  a wtedy math  Eksperymenty numeryczne pokażą, jak wzrost liczebności grających wpływa na czas wejścia do gry. Przy wzroście potęgowym szukamy chwili, kiedy po raz pierwszy jest math  Obliczenia pokazują, że przy math mamy math przy czym dla math mamy math  Przy wzroście proporcjonalnym szansa na zwrot math  gdy math pojawia się przy sześciu kumulacjach. Przy math liczba grających rośnie tak szybko, że w grze na kumulację nie ma miejsca na zysk.

obrazek

Manipulacja

Organizator gry, zainteresowany wzrostem liczby grających, może modyfikować podział puli na nagrody tak, ażeby kwota skumulowana rosła szybko, ma więc narzędzie do manipulowania klientami. Eksperymentując wielkością puli nagród poszczególnych stopni, pozostawmy zysk organizatora bez zmiany, przeznaczmy math  na wygrane niższego stopnia i math  na wygrane I stopnia. Zmiana nie wpłynie na liczbę wygranych, natomiast podwoi wygrane niższych stopni i zmniejszy kwoty skumulowane. Teraz czas czekania na korzystną kumulację wydłuży się. Przy wzroście potęgowym i  math  dla math otrzymujemy math przy math otrzymamy math itd. Trzeba jednak pamiętać, że kiedy liczba grających wzrasta gwałtownie, warunki do gry na kumulację mogą nie być osiągnięte, nim padnie szóstka. Dodajmy jeszcze, zanim przystąpimy do gry na kumulację, że gigantyczne wygrane mają małą użyteczność dla szczęśliwców. Ale jest to już inny problem.