Przeskocz do treści

Delta mi!

Drobiazgi

Dobra dekada dla liczb pierwszych

Adam Grygiel

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: listopad 2010
  • Publikacja elektroniczna: 20-12-2010
  • Autor: Adam Grygiel
    Afiliacja: Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki

Oto spektakularne wyniki z lat 1997–2009, dotyczące liczb pierwszych.

Wielomianowy test pierwszości

M. Agrawal, N. Kayal i N. Saxena podali w 2004 roku pierwszy deterministyczny algorytm weryfikujący, czy dana liczba naturalna math jest pierwsza, w czasie wielomianowym, tzn. opisanym przez funkcję wielomianową od liczby cyfr liczby  math.

Twierdzenie 1. Istnieje deterministyczny test pierwszości o złożoności obliczeniowej math przy dowolnym math .

Długie ciągi arytmetyczne liczb pierwszych

P. Erdős w 1980 roku zaoferował math dolarów za rozwiązanie następującego problemu.

Hipoteza 1. Każdy taki zbiór math że math zawiera ciąg arytmetyczny długości  math dla wszystkich  math

B. Green i T. Tao, używając metod ergodycznych, udowodnili w 2008 roku tę hipotezę w przypadku, gdy math jest zbiorem wszystkich liczb pierwszych.

Twierdzenie 2. Dowolny zbiór math o relatywnie dodatniej górnej gęstości, tzn. spełniający warunek

display-math

zawiera nieskończenie wiele ciągów arytmetycznych dowolnej długości.

Pierwsze wartości wielomianów

A. Schinzel w 1958 roku sformułował następujące przypuszczenie.

Hipoteza 2. Niech math będą wielomianami całkowitymi i nierozkładalnymi o najwyższych współczynnikach dodatnich. Jeśli dla każdej liczby pierwszej  math zachodzi math dla pewnego math to math są jednocześnie liczbami pierwszymi dla nieskończenie wielu math.

Hipotezę 2, w przypadku jednego wielomianu liniowego, rozstrzyga twierdzenie Dirichleta o liczbach pierwszych w ciągach arytmetycznych. Udowodnione zostały także, metodami sita, następujące twierdzenia.

Twierdzenie 3 (Fouvry, Iwaniec 1997). math są jednocześnie liczbami pierwszymi dla nieskończenie wielu math

Twierdzenie 4 (Friedlander, Iwaniec 1998). math jest liczbą pierwszą dla nieskończenie wielu math

Twierdzenie 5 (Heath-Brown 2001). math jest liczbą pierwszą dla nieskończenie wielu math

Małe odstępy pomiędzy liczbami pierwszymi

D.A. Goldston, J. Pintz i C.Y. Yıldırım udowodnili w 2009 roku, metodami sita Selberga, następujące twierdzenie.

Twierdzenie 6. Niech math będzie math-tą z kolei liczbą pierwszą. Wówczas

display-math