Przeskocz do treści

Delta mi!

Drobiazgi

Nie daj się zbałamucić kobiecie!

Marek Kordos

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2012
  • Publikacja elektroniczna: 01-04-2012

Sophie Germain (1776–1831), wbrew ówczesnym obyczajom matematyk, fizyk, metalurg i autorka ciekawych szkiców o kulturze, prawie na każdym kroku musiała udowadniać swą wiedzę i bronić swych dokonań przed rzeszami niedowiarków.

Jeden z takich ataków odparła, zadając gronu matematyków

Zadanie. Wykazać, że dla każdego math liczba math jest złożona.

Jej rozmówcy może by i rozwiązali to zadanie, gdyby nie „pomoc” ze strony Sophie:

Dla math parzystych math  jest też parzysta, a dla math  kończącego się w zapisie dziesiętnym na math lub math liczba math kończy się na math a więc liczba math  dzieli się przez math  Pozostają więc wam do zbadania tylko liczby postaci math czyli

display-math

Dla math mamy faktycznie math Ale co dla większych math?

I tu koledzy grzęźli. A Ty, Czytelniku? [rozwiązanie]