Przeskocz do treści

Delta mi!

Mała Delta

Kraina dwóch monet

Kamila Łyczek

o artykule ...

 • Publikacja w Delcie: kwiecień 2014
 • Publikacja elektroniczna: 31-03-2014
 • Autor: Kamila Łyczek
  Afiliacja: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Wyobraźmy sobie, że trafiliśmy do dziwnego kraju, w którym jedynymi dostępnymi środkami płatniczymi są monety o nominałach 5 i 9. Formy płatności nie rozwinęły się na tyle, żeby płacić kartą lub czekiem, na domiar złego wybraliśmy się do cukierni, w której kasa jest zupełnie pusta i sprzedawca nie może wydać nam reszty...

Widzimy świeżą, pyszną napoleonkę w cenie 7 złociaków (tutejsza waluta), jednak mimo ogromnego na nią apetytu i paru monet w kieszeni, nie jesteśmy w stanie zapłacić odpowiedniej kwoty. Sprzedawca podpowiada, byśmy w tej niezręcznej sytuacji skusili się na dwie napoleonki – razem kosztować będą 14 złociaków, które możemy uiścić przy użyciu jednej monety 5-złociakowej i jednej 9-złociakowej. Zgadzamy się na to salomonowe rozwiązanie i ze słodkościami w ręce zaczynamy zastanawiać się, jakie właściwie są ceny produktów, które możemy zakupić? Oczywiście (i niestety…), zależy to przede wszystkim od posiadanej przez nas kwoty; na potrzeby naszych rozważań założymy jednak, że wygraliśmy na loterii, wszystkie kieszenie mamy wypchane pieniędzmi i zupełnie nie musimy się martwić tym, że ich zabraknie.

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Najtańszy produkt, który możemy zakupić, ma wartość 5 złociaków; kolejne dostępne nam ceny zostały zaznaczone na rysunku 1 Po pewnym czasie spędzonym nad kartką papieru zaczynamy podejrzewać, że jesteśmy w stanie zapłacić każdą kwotę nie mniejszą niż 32 złociaki. Zachęceni naszymi sukcesami obliczeniowymi zaczęliśmy rozważać, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby nasze dwie monety miały inne nominały? Jeśli w obiegu mielibyśmy 3- i 12-złociakówki, każda możliwa do zapłacenia cena musiałaby być podzielna przez 3; nie istniałaby zatem kwota, począwszy od której jesteśmy w stanie zapłacić każdą sumę pieniędzy (nazwijmy tę kwotę przewodnikiem). Jeśli jednak monetę 12-złociakową zamienimy na 14-złociakową, pracowite rachunki pokażą, że możemy zapłacić każdą kwotę nie mniejszą niż 26 (Rys. 2). W tym momencie uruchamia się nasza niezawodna, matematyczna intuicja, która podpowiada, że jeśli dostępne nominały są względnie pierwsze i wynoszą math i  math złociaków, to ich przewodnik wynosi math W języku matematyki naszą obserwację prezentuje następujące:

Twierdzenie (Frobenius). Dane są dwie liczby względnie pierwsze math Wtedy dla każdej liczby naturalnej math istnieją takie liczby naturalne math i  math że math

Zanim przedstawimy dowód, wybierzmy się do kiosku, w którym kasa nie jest zupełnie pusta i sprzedawca bez problemu może wydawać resztę. Zwróćmy uwagę, że możemy w nim zakupić nasz ulubiony miesięcznik Delta, który kosztuje 1 złociaka – wystarczy, że wręczymy kioskarzowi dwie monety 5-złociakowe, a on odda nam jedną monetę 9-złociakową reszty. Wnioskujemy stąd, że możemy w tym kiosku zakupić przedmiot w dowolnej cenie math złociaków – wystarczy wyciągnąć z kieszeni math monet 5-złociakowych i zażądać math monet 9-złociakowych reszty. Czy ta komfortowa dla nas sytuacja ma miejsce dla dowolnej pary względnie pierwszych nominałów? Twierdzącej odpowiedzi dostarcza poniższy

Lemat. Dane są dwie liczby względnie pierwsze math Wtedy dla każdej liczby naturalnej math istnieją takie liczby naturalne math i  math że math

Pokazuje on, że jeśli mamy do dyspozycji mnóstwo monet math–złociakowych, a sprzedawca ma pod ręką ogromny stos monet math–złociakowych do wydawania reszty, to jesteśmy w stanie kupić dowolny artykuł w jego sklepie. Aby przekonać się o słuszności lematu, rozważmy liczby math

Zauważmy, że pozostawiają one różne reszty z dzielenia przez math – istotnie, gdyby pewne dwie z nich, powiedzmy math i  math pozostawiały tę samą resztę, to ich różnica math byłaby podzielna przez math Ponieważ math i  math są względnie pierwsze, liczba math musiałaby dzielić math; jest to jednak niemożliwe, gdyż math Skoro każda z  math przedstawionych na początku liczb pozostawia inną resztę z dzielenia przez math to wyczerpują one wszystkie możliwe reszty.

Przykład. Przykład dla 5- i 9-złociakówki: liczby 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dają różne reszty z dzielenia przez 9 (kolejno 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4,  0), a ponieważ jest ich 9, stanowią wszystkie możliwe reszty.

W szczególności dla pewnego math naturalnego liczba math pozostawia resztę 1 z dzielenia przez math tzn. jest postaci math dla pewnego naturalnego math Otrzymujemy zatem math więc przy użyciu math monet math–złociakowych możemy zakupić Deltę, otrzymując math monet math–złociakowych reszty. Możemy zatem nabyć przedmiot o dowolnej cenie: z poprzedniej równości wnioskujemy, że dla dowolnej liczby naturalnej math mamy math Ponieważ math i  math są liczbami naturalnymi, teza lematu została udowodniona. math

Wyposażeni w powyższy rezultat, możemy śmiało powrócić do cukierni z pustą kasą, czyli do problemu Frobeniusa. Wybierzmy dowolne math i korzystając z lematu, dobierzmy takie liczby naturalne math i  math że math Proste rachunki doprowadzą nas do wniosku, że dla dowolnej liczby naturalnej math

display-math(1)

Znajdziemy takie math  że oba współczynniki math  i  math  będą nieujemne, czym zakończymy dowód twierdzenia. W tym celu rozważmy najmniejszą wielokrotność  math która jest nie mniejsza niż math Innymi słowy, wybierzmy najmniejsze możliwe math  dla którego czynnik math  jest nieujemny, tzn. takie math  że math Z ostrej nierówności w łatwy sposób wynika math  a zatem math  Przypuśćmy, że math tzn. math  Wstawiając math  do (1) i korzystając z otrzymanych nierówności, mielibyśmy

display-math

co przeczy założeniom twierdzenia. Otrzymana sprzeczność dowodzi nierówności math  a skoro math  dowód został zakończony.

Przykład. Ponownie odwołując się do 5- i 9-złociakówek: chcemy kupić tort za 34 złociaki. Wiemy, że math, więc math. Najmniejsza wielokrotność 5, która jest niemniejsza od 34, to math. Bierzemy zatem math monet 5-złociakowych, math monetę 9-złociakową i tort jest nasz!

Kiedy już mieliśmy wrażenie, że całkowicie panujemy nad naszymi wydatkami, przez kraj przetoczyła się reforma walutowa i dla ułatwienia transakcji wprowadzono trzecią monetę, 7–złociakową. Czy ułatwi to również nasze rozważania? Przewodnikiem dla trzech liczb względnie pierwszych będzie na pewno liczba nie większa od przewodników wyznaczonych dla każdej z par liczb. Przewodnik liczb 5 i 7 to 24, liczb 5 i 9 to 32, a liczb 7 i 9 to 48. Posiadając monety 5- i 7-złociakowe, jesteśmy w stanie uzyskać wszystkie liczby naturalne od 24, więc dodanie 9-złociaka do rozważań na pewno nie zwiększy nam tej liczby (nie spowoduje, że którejś wartości nie jesteśmy w stanie uzyskać), może ją co najwyżej zmniejszyć.

|----------------|------------|
|nomina ły monet |przewodnik |
|----------------|------------|
|-----5, 7, 9----|-----14-----|
|   3, 5, 14  |   8   |
|----------------|------------|
------4, 5, 7----------7-------
Tak się też stało, ponieważ przewodnik liczb 5, 7 i 9 wynosi 14. Przewodników dla innych trójek nominałów przedstawia tabelka powyżej – tym razem nasza matematyczna intuicja nie podpowiada żadnej zależności między dostępnymi nominałami a wartością przewodnika. Nic zresztą dziwnego – obecnie nie jest znany ogólny wzór na wyznaczenie wartości przewodnika dla trzech (lub więcej) dowolnych liczb, których największy wspólny dzielnik wynosi 1. Problem pozostaje otwarty i czeka na rozwiązanie przez głodnego wiedzy (i napoleonek!) badacza.

Deser dla troszkę starszych

Przyjrzyjmy się ponownie rysunkom 1 i 2. Zwróćmy uwagę, że w obu przypadkach liczba kwot niemożliwych do zrealizowania stanowiła połowę wartości przewodnika. Okazuje się, że jest to ogólna prawidłowość – dla dowolnej pary liczb względnie pierwszych math zbiór liczb, których nie można przedstawić w postaci math dla math ma math elementów. Aby się o tym przekonać, rozważmy wielomian

display-math

Niech math  będzie zbiorem liczb naturalnych, nie większych od math które można przedstawić w postaci math dla math (zakładamy math). Chwila refleksji pozwala stwierdzić, że wielomian math  można przedstawić w postaci

display-math

Oznacza to, że math  stąd math Z twierdzenia Frobeniusa wynika, że kwoty niemożliwe do zrealizowania są mniejsze od  math ich liczba wynosi zatem

display-math