Przeskocz do treści

Delta mi!

Zadania w „markowym” klaserze

Jan Swadźba

o artykule ...

  • Publikacja elektroniczna: 1 listopada 2016
obrazek

...z odpowiedzią i bez. Nie są to zadania konkursowe ! I dobrze, bo znaczki z zadaniami, nieraz wydane w milionowych nakładach, docierały i nadal docierają na kopertach, pocztówkach do adresatów o różnej wiedzy i ...sympatii do matematyki. Pamiętają o tym projektanci - wystarczy popatrzeć.

Na początek tabliczka mnożenia i to w trojakim wydaniu:
(1) - radość z odkrycia, że 2 ⋅5 = 10,
(2) - "Prawa ruchu należy znać jak tabliczkę mnożenia" (tekst w języku rosyjskim poniżej 2 ⋅2⋅2 = 4),
(3) - herb liczbowy Adama Riese przypominający zdanie "Zwei mal zwei macht, nach A.Riese, vier", którym Niemcy do dziś pieczętują poprawność wyniku (A.Riese (1492-1559) - autor podręczników do arytmetyki w języku niemieckim.

Dalej słupki z liczbami w zapisie arabskim (4) oraz "arabskim" (5), powtórka działań z zerem (6). Można też uzupełnić zapisy na tablicy (7) a wstawiając między znaczki odpowiednie znaki poćwiczyć rachunki (8).

Są też liczydła: ręce (9), soroban (10), maszyna mechaniczna Wilhelma Schickharda (1592-1635) (11), maszyna elektroniczna EDVAC (1950) skonstruowana wg pomysłów Janosa Neumanna (1903-1957 (12) oraz komputer z sorobanem w tle... na wszelki wypadek (13).

Szkolną codzienność przywołują też następne "marki": (14)-układy równań a) |x/8 = y/5 = z/3, b) x/9 = y/2 = z/5, c) |x/52 = y/43 = (x +y)/(52 + 43) = 4,75/95 = 0,05 ; (15) przekształcanie wzorów, (16) słupkowe dodawanie wielomianów zapisane symbolami Luci Pacioli'ego (1445-1519) (Pedro Nunes (1502-1558 ) - zajmował się geometrią sferyczną, badał loksodromy, sporządzał mapy.).

Liczba pierwsza Martina Mersenne'a (1558-1648) (17) zaprasza do ustalenia jej ostatniej cyfry.

Blok i dwa znaczki Poczty Macao zachęcają do wykonania trzech konstrukcji złotego podziału odcinka z dowodem ich poprawności (18) oraz do sprawdzenia, czy projektant poprawnie zapisał liczby Fibonacci'ego…królikami (19) i wymiary strzały, latawca Penrose'a (20) (patrz "Delta" 11/2015).

Na zakończenie pozostała do obliczenia całka y = x2 dla liczb z przedziału |⟨− 1,1⟩ (21) oraz do rozwiązania równanie różniczkowe (22) (patrz "Delta" 11/2012).