Delta 3/2011

Jak obliczać sumy potęg za pomocą rachunku różnicowego?