Delta 2/2012

Nowa formuła Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów