Delta 10/2012

Promieniowanie kosmiczne a bezpieczeństwo komputerowe