Delta 8/2014

Wieloświat i nowe życie zasady antropicznej