Przeskocz do treści

Delta mi!

Co to jest?

Elementarne wyprowadzenie równoważności masy i energii

Albert Einstein

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: czerwiec 2005
  • Publikacja elektroniczna: 20 grudnia 2010
  • Wersja do druku [application/pdf]: (233 KB)
  • Albert Einstein (1879-1955) był nie tylko uczonym, ale też popularyzatorem fizyki, a w pewnym sensie także publicystą naukowym. Jego artykuł popularny Elementary Derivation of the Equivalence of Mass and Energy jest nieznany szerokim kręgom, zapewne dlatego, że Einstein opublikował go w mało znanym fizykom piśmie izraelskim [Technical Journal (Haifa), 1946, V, 16-17]. Polski tekst artykułu jest tłumaczeniem z rosyjskiego przekładu [Albert Einstein, Sobranie nauchnyh trudov, tom 2, 650-652, Izd. Nauka, Moskva 1966]. Przedruki tego tekstu znajdują się w Deltach 12/1979, 6/2005 oraz 9/2020.

Przedstawione tu wyprowadzenie prawa równoważności, dotychczas nigdzie nie publikowane, ma dwie zalety. Chociaż wykorzystuje się w nim szczególną zasadę względności, nie wymaga to jednak stosowania formalnego aparatu teorii.

Dowód opiera się jedynie na trzech znanych wcześniej prawach:

(1)
zasadzie zachowania pędu,
(2)
wyrażeniu na pęd promieniowania, czyli - pęd pakietu falowego poruszającego się w danym kierunku,
(3)
znanym wyrażeniu dla aberracji światła (wpływu ruchu Ziemi na widziane z Ziemi położenie nieruchomych gwiazd, czyli - na prawie Bradleya).
obrazek

Rozpatrzmy teraz następujący układ. Niech ciało |B spoczywa swobodnie w przestrzeni względem układu odniesienia K0. Dwa pakiety falowe S i  ′ S , o energii |E/2 każdy, poruszają się odpowiednio w dodatnim i ujemnym kierunku osi |x0, padają na ciało i są przez nie pochłonięte. W wyniku tego procesu energia ciała zwiększa się o E. Ciało B pozostaje przy tym w spoczynku względem układu K0, a wynika to z symetrii zagadnienia. Rozważmy teraz ten sam proces z układu odniesienia K poruszającego się względem układu K0 ze stałą prędkością o wartości |v w ujemnym kierunku osi z0. W układzie |K rozważany proces opisuje się następująco: ciało B porusza się w dodatnim kierunku osi |z z prędkością o wartości v. Kierunki dwóch pakietów falowych w układzie K tworzą z osią x kąt α. Zgodnie z prawem aberracji, w pierwszym przybliżeniu zachodzi związek: |α= v/c, gdzie |c - prędkość światła. Z rozważań dotyczących przebiegu procesu w układzie |K 0 wiemy, że prędkość ciała |B po pochłonięciu pakietów falowych S i  ′ |S nie ulegnie zmianie.

Zastosujemy teraz do naszego układu prawo zachowania pędu dla składowych w kierunku z w układzie K.

I. Niech M oznacza masę ciała |B do chwili pochłonięcia pakietów falowych; w takim razie Mv jest pędem ciała |B (zgodnie z mechaniką klasyczną). Każdy pakiet falowy ma energię E/2, a więc - zgodnie ze znanym wnioskiem z teorii Maxwella - jego pęd ma wartość E/2c. Ściśle rzecz biorąc, tyle jest równy pęd pakietu falowego |S względem układu odniesienia K0. Kiedy jednak prędkość v jest mała w porównaniu z c, wówczas pęd w układzie K ma taką samą wartość - z dokładnością do wielkości małej drugiego rzędu ( v2/c2 w porównaniu z 1). Wartość składowej tego pędu wzdłuż osi |z jest równa  E- |2c sin α, albo - z wystarczającą dokładnością (jeśli pominąć wielkości małe wyższych rzędów) - |2Ecα lub |E2 vc2-. Zatem składowe pędów pakietów falowych S i S′ wzdłuż osi |z są w sumie równe E v-. c2 Tak więc pęd całkowity układu przed aktem pochłonięcia jest równy

Mv + E-v. c2

II. Niech ′ M oznacza masę ciała B po akcie pochłonięcia. Z góry bierzemy tu pod uwagę możliwość zwiększenia masy po pochłonięciu energii |E (jest to konieczne, aby ostateczny wynik naszych obliczeń był niesprzeczny). Wobec tego pęd układu po akcie pochłonięcia będzie równy

′ Mv.

Skorzystamy wreszcie z zasady zachowania pędu dla składowych wzdłuż osi |z. Daje to związek

Mv + E-v = M′ v c2

lub

M′−M = E-. c2

Związek ten wyraża prawo równoważności energii i masy. Zwiększenie energii o |E wiąże się ze wzrostem masy o |E-. c2 A wobec tego, że energię określa się zazwyczaj z dokładnością do stałej addytywnej, więc tę ostatnią możemy wybrać tak, aby zachodził związek:

 2 E = Mc .

Od Redakcji

Albert Einstein (1879-1955) był nie tylko uczonym, ale też popularyzatorem fizyki, a w pewnym sensie także publicystą naukowym. Jego artykuł popularny Elementary Derivation of the Equivalence of Mass and Energy jest nieznany szerokim kręgom, zapewne dlatego, że Einstein opublikował go w mało znanym fizykom piśmie izraelskim [Technical Journal (Haifa), 1946, V, 16-17]. Polski tekst artykułu jest tłumaczeniem z rosyjskiego przekładu [Albert Einstein, Sobranie nauchnyh trudov, tom 2, 650-652, Izd. Nauka, Moskva 1966]. Przedruki tego tekstu znajdują się w Deltach 12/1979, 6/2005 oraz 9/2020.