Przeskocz do treści

Delta mi!

Klub 44 - Matematyka

Klub 44M - zadania II 2011

Marcin Kuczma

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2011
  • Publikacja elektroniczna: 01-02-2011
  • Wersja do druku [application/pdf]: (206 KB)

Liga zadaniowa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcji Delty

Wersja skrócona artykułu. Cały artykuł dostępny jest w wersji do druku.

Kolejny rok ligowy za nami. Czołowe postaci zeszłorocznego omówienia nie zamierzają oddać pola następcom. Janusz Olszewski idzie jak burza, co rok pełna runda  44 – właśnie zakończył dwunastą. Tomasz Wietecha w dwuboju mat-fiz nie ma sobie równych.

Wśród zadań minionego sezonu było kilka bardzo ciekawych. Rzetelnie trudnych, a przy tym dających pole do wykazania się pomysłowością. Dokładniejsze omówienie – niżej. Zwróćmy uwagę, że są to prawie wyłącznie zadania o numerach parzystych, czyli proponowane przez Czytelników; a właściwie grupkę kilku osób, których nazwiska powtarzają się cyklicznie, z dużą regularnością. Autorom tych zadań dziękujemy za to, co już, i prosimy o jeszcze. Innych uczestników też zachęcamy do próbowania sił w twórczości autorskiej. Dzięki Wam liga żyje!

Skrót regulaminu

Każdy może nadsyłać rozwiązania zadań z numeru  math w terminie do końca miesiąca  math. Szkice rozwiązań zamieszczamy w numerze  math. Można nadsyłać rozwiązania czterech, trzech, dwóch lub jednego zadania (każde na oddzielnej kartce), można to robić co miesiąc lub z dowolnymi przerwami. Rozwiązania zadań z matematyki i z fizyki należy przesyłać w oddzielnych kopertach, umieszczając na kopercie dopisek: Klub 44 M lub Klub 44 F. Oceniamy zadania w skali od  math do  math z dokładnością do  math. Ocenę mnożymy przez współczynnik trudności danego zadania: math , gdzie math oznacza sumę ocen za rozwiązania tego zadania, a  math – liczbę osób, które nadesłały rozwiązanie choćby jednego zadania z danego numeru w danej konkurencji ( M lub  F) – i tyle punktów otrzymuje nadsyłający. Po zgromadzeniu 44 punktów, w dowolnym czasie i w którejkolwiek z dwóch konkurencji ( M lub F), zostaje on członkiem Klubu 44, a nadwyżka punktów jest zaliczana do ponownego udziału. Trzykrotne członkostwo – to tytuł Weterana.


Zadania z matematyki nr 615, 616. Termin nadsyłania rozwiązań – 30 IV 2011.

Rozwiązania zadań z numeru 10/2010