Przeskocz do treści

Delta mi!

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

O Kole Matematycznym SEM

Paweł Kwiatkowski

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: listopad 2011
  • Publikacja elektroniczna: 01-11-2011

W ubiegłym roku szkolnym SEM podjęło inicjatywę mającą w założeniu wspierać wszystkich tych gimnazjalistów, którzy chcieliby samodzielnie ocenić swój stopień przygotowania do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.

Od połowy sierpnia 2010 r., przez dziesięć kolejnych miesięcy, na stronie www.omg.edu.pl, w ramach Koła Matematycznego cyklicznie ogłaszane były zestawy 7 zadań, które zakresem zagadnień odpowiadały zadaniom z OMG. Po dwóch tygodniach od ogłoszenia treści zadań na stronie internetowej OMG pojawiały się do nich wskazówki, a po kolejnych dwóch tygodniach umieszczano tam pełne rozwiązania każdego z siedmiu problemów zadanych miesiąc wcześniej. W tym samym momencie pojawiała się tam również treść zadań kolejnej serii. Równolegle w kilkunastu miastach w Polsce oraz w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie na Litwie odbywały się otwarte zajęcia poświęcone omówieniu zagadnień pojawiających się w ogłoszonym zestawie zadań. Forma tych zajęć odpowiadała zwyczajowym omówieniom zadań odbywającym się po zawodach II i III stopnia OM i OMG. Podczas tych spotkań uczestniczący w nich gimnazjaliści i ich opiekunowie mogli podzielić się pomysłami na rozwiązanie zadań z aktualnego zestawu, czy wymienić się spostrzeżeniami na temat trudności napotkanych podczas podejmowanych prób ich rozwiązania. W trakcie zajęć omawiano kolejne zadania zestawu, przedstawiając na zakończenie rozwiązania autorskie. Często okazywało się wtedy, że przedstawione wcześniej rozwiązania uczestników oparte były na tej samej idei, co proponowane rozwiązania wzorcowe. Poniżej prezentujemy rozwiązania dwóch spośród zadań z zestawów Koła Matematycznego.