Przeskocz do treści

Delta mi!

Czegóż dawniej uczono

Pierwiastki wielokrotne wielomianu

Maciej Bryński

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: grudzień 2015
  • Publikacja elektroniczna: 30-11-2015
  • Autor: Maciej Bryński
    Afiliacja: Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Rozważamy wielomian w stopnia n o współczynnikach rzeczywistych...

obrazek

Liczba x0 jest pierwiastkiem wielomianu |w, jeśli wielomian ten jest podzielny przez dwumian x − x0. Pierwiastek x0 jest k -krotny ( k jest pewną liczbą naturalną), jeśli wielomian |w jest podzielny przez |(x− x )k, 0 ale nie dzieli się przez |(x− x )k+1. 0 Na przykład dla wielomianu  3 2 |w= x (x + 2)(x − 1) pierwiastek |x1 = 0 jest trzykrotny, x2 = −2 jest dwukrotny, x3 = 1 jest jednokrotny.

Do badania krotności pierwiastków wielomianu wygodnie jest posłużyć się pochodną tego wielomianu. Na wykładzie algebry nie odwoływano się do definicji pochodnej znanej z analizy matematycznej, a określano pochodną jednomianu |a xk k w sposób formalny, jako |k⋅a xk−1, k pochodną jednomianu stopnia zero |a0 jako 0, a pochodną wielomianu będącego sumą jednomianów jako sumę pochodnych tych jednomianów. Na przykład

(3x4− 2x3 + 4x2 + 5x − 7)′= 12x3 − 6x2 + 8x + 5.

Można udowodnić, że pochodna określona w sposób formalny dla wielomianu ma wiele własności przysługujących pochodnej funkcji znanych z analizy matematycznej, w szczególności pochodna iloczynu wielomianów |w i v spełnia związek  ′ ′ ′ |(w⋅ v) = w⋅v +w ⋅v .

Twierdzenie. Jeśli liczba jest pierwiastkiem k -krotnym wielomianu w, to jest pierwiastkiem |(k− 1) -krotnym pochodnej w′ .

Dowód. Ponieważ x0 jest pierwiastkiem |k -krotnym wielomianu w, więc w = (x− x )k ⋅v, 0 przy czym v(x ) ≠ 0. 0 Wobec tego

w′ = k(x− x0)k−1⋅v +(x − x0)k⋅v′= (x − x0)k−1[k ⋅v + (x −x0) ⋅v′].

Liczba |x0 nie jest pierwiastkiem wielomianu występującego w nawiasie kwadratowym, gdyż jest pierwiastkiem drugiego składnika, ale nie jest pierwiastkiem składnika pierwszego. Wynika stąd, że jest ona pierwiastkiem (k − 1) -krotnym pochodnej |w′.


Wniosek 1. Liczba |x0 jest pierwiastkiem wielokrotnym wielomianu |w wtedy i tylko wtedy, gdy jest wspólnym pierwiastkiem tego wielomianu i jego pochodnej, a zatem jest pierwiastkiem największego wspólnego dzielnika |NWD(w, w′ ).

Wniosek 2. Dzieląc wielomian w przez |NWD(w, w′ ), otrzymamy wielomian mający te same pierwiastki, co wielomian w, ale wszystkie jednokrotne.

Dowód. Istotnie, jeśli x0 jest pierwiastkiem k -krotnym wielomianu w, to jest pierwiastkiem |(k− 1) -krotnym pochodnej |w′, jest więc też pierwiastkiem (k − 1) -krotnym wielomianu NWD(w, w′). Dzielenie |w przez NWD(w, w′ ) możemy nazywać usuwaniem pierwiastków wielokrotnych.


Przykład. Usuniemy pierwiastki wielokrotne wielomianu

 6 4 3 2 w = x − 6x −4x + 9x + 12x + 4.

Obliczamy pochodną w′ = 6x5 − 24x3− 12x2 + 18x +12. Aby obliczyć |NWD(w, w′ ), zastosujemy algorytm Euklidesa, zastępując wielomian ′ w proporcjonalnym do niego wielomianem |w∗ = x5 −4x3 − 2x2 + 3x + 2. Najpierw dzielimy |w przez w∗ z resztą i dostajemy

 6 4 3 2 5 3 2 4 3 2 x −6x −4x +9x +12x+4 = x ⋅(x − 4x −2x +3x+2) −2(x +x −3x −5x− 2),

a następnie dzielimy w∗ przez |x4 + x3 −3x2 − 5x− 2, otrzymując iloraz |x− 1 i resztę 0. Wobec tego |NWD(w, w′ ) = x4 + x3− 3x2− 5x − 2. Po podzieleniu wielomianu w przez otrzymany wielomian stopnia 4 otrzymamy |x2− x − 2, czyli |(x + 1)(x −2). Zatem liczby − 1 i |2 są pierwiastkami wielomianu w. Można łatwo sprawdzić, że |−1 jest pierwiastkiem czterokrotnym, a 2 - pierwiastkiem dwukrotnym.