Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Desargues i nożyce

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2015
  • Publikacja elektroniczna: 31-03-2015
  • Wersja do druku [application/pdf]: (91 KB)

W geometrii rzutowej przyjmujemy, że każde dwie proste równoległe przecinają się w pewnym ustalonym punkcie w nieskończoności, odpowiadającym ich kierunkowi, oraz że wszystkie takie punkty w nieskończoności tworzą prostą ("horyzont"). Poniżej przedstawiamy przykłady pojęć i twierdzeń rzutowych oraz ich zastosowań; dopuszczamy w nich takie właśnie punkty przecięcia "na horyzoncie".

obrazek

Rys. 1

Rys. 1

obrazek

Rys. 2

Rys. 2

Dane są trójkąty ABC oraz A′B′C′ (Rys. 1). Jeśli proste AA′,BB ′,CC′ przecinają się w jednym punkcie S, to punkt ten nazywamy środkiem perspektywicznym danych trójkątów. Jeśli punkty | ′ ′ ′′ ′′ AB ∩AB ,BC∩ B C,CA∩CA leżą na jednej prostej k, to nazywamy ją osią perspektywiczną danych trójkątów.

Twierdzenie (Desarguesa). Dwa trójkąty mają środek perspektywiczny wtedy i tylko wtedy, gdy mają oś perspektywiczną.

Każda taka płaska konfiguracja jest rzutem pewnej konfiguracji trójwymiarowej, można więc dowodzić tego twierdzenia przestrzennie (dowód w jedną stronę opisano w deltoidzie 5/2010).

Twierdzenie (O nożycach.). Pęk prostych o wierzchołku | S przecięto dwiema prostymi, po czym narysowano przekątne uzyskanych w ten sposób czworokątów, jak na rysunku 2. Wówczas kolorowe punkty są współliniowe.

Dowód. Trójkąty | ′ BAC i |′ ′ ABC mają środek perspektywiczny | S, więc z twierdzenia Desarguesa mają też oś perspektywiczną, co kończy dowód dla pęku trzech prostych. Gdy jest ich więcej, wystarczy rozważać kolejne trójki spośród nich.


Zadania domowe