Przeskocz do treści

Delta mi!

Deltoid

Twierdzenie Brianchona

Joanna Jaszuńska

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: kwiecień 2012
  • Publikacja elektroniczna: 01-04-2012
  • Wersja do druku [application/pdf]: (83 KB)

Poprzedni deltoid poświęcony był osiom potęgowym, między innymi twierdzeniu, które w skrócie brzmi tak: osie potęgowe trzech okręgów przecinają się w jednym punkcie. Ciekawym jego zastosowaniem jest dowód twierdzenia Brianchona.

obrazek

Twierdzenie (Brianchona). Sześciokąt math  jest opisany na okręgu. Wówczas przekątne math  i math  przecinają się w jednym punkcie.

Dowód. Oznaczmy okrąg przez math a jego punkty styczności do boków sześciokąta jak na rysunku 1. Ustalmy pewną długość math Niech punkt math  leży na półprostej math  tak, by math ; stąd math  Analogicznie zdefiniujmy punkty math  odpowiednio na półprostych math  (można wybrać math tak, by math   math   math ). Istnieje okrąg math styczny do prostych math  odpowiednio w punktach math  – jest on obrazem math w jednokładności względem punktu przecięcia prostych math  lub przesunięciem math o math jeśli proste te są równoległe. Analogicznie istnieje okrąg math styczny do prostych math  w punktach math  oraz math styczny do math  w math Ponieważ math  oraz math  więc

display-math

Podobnie ponieważ math  oraz math  otrzymujemy

display-math

Prosta math  jest więc osią potęgową okręgów math i math Analogicznie prosta math  jest osią potęgową math i math oraz math jest osią potęgową math i math Wobec tego proste math  i math  jako osie potęgowe trzech okręgów, przecinają się w jednym punkcie.


Uwaga. Twierdzenie Brianchona jest też prawdziwe dla sześciokątów zdegenerowanych, a także – ogólniej – dla sześciokątów opisanych na elipsach.