Przeskocz do treści

Delta mi!

Nierówność Ptolemeusza

obrazek

W klasycznym najczęstszym sformułowaniu twierdzenie Ptolemeusza to:

Twierdzenie 1 (Ptolemeusza). Jeżeli na czworokącie można opisać okrąg, to iloczyn jego przekątnych równa się sumie iloczynów jego przeciwległych boków.

Autorstwo tego twierdzenia jest przypisywane greckiemu matematykowi Ptolemeuszowi pochodzącemu z Tebaidy, który kształcił się i działał w Aleksandrii na początku naszej ery (100-175).

Udowodnimy twierdzenie ogólniejsze zwane nierównością Ptolemeusza:

Twierdzenie 2. Niech math będą kolejnymi bokami dowolnego czworokąta oraz niech math będą jego przekątnymi. Wtedy

display-math(*)

W warunku (*) zachodzi równość wtedy i tylko wtedy, gdy na czworokącie można opisać okrąg.

W dowodzie drugiej części powyższego twierdzenia będziemy korzystali z następującego prostego faktu, często znanego ze szkoły:

Twierdzenie 3. Na czworokącie można opisać okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy sumy jego przeciwległych kątów wynoszą po math

Jego dowód, jak wiadomo, opiera się na dobrze znanym twierdzeniu o kącie środkowym i kątach wpisanych opartych na tym samym łuku.

obrazek

Dowód nierówności Ptolemeusza. Niech math będzie dowolnym czworokątem. Mamy pokazać, że

display-math

Oznaczmy przez math kąt math  a przez math  kąt math Narysujmy półprostą wychodzącą z punktu math  leżącą na zewnątrz czworokąta math  i tworzącą z bokiem math  kąt math Na tej półprostej wyznaczmy taki punkt math  aby kąt math  był równy math Dzięki temu trójkąty math  i math są podobne. Zachodzą zatem proporcje

display-math(1)

skąd w szczególności wynika, że

display-math(2)

Oznaczmy przez math kąt math  Teraz math  Z trójkąta math mamy math  czyli ostatecznie math Analogicznie, math  a z trójkąta math otrzymujemy math  czyli math  Zatem mamy math  Ponieważ zachodzi proporcja

display-math

wynikająca z (1), zatem trójkąty math  i  math  również są podobne (na rysunku zostały oznaczone kolorem, jedną parę odpowiednich boków oznaczyliśmy jedynką). Wynika stąd proporcja

display-math

z której otrzymujemy

display-math(3)

Z nierówności trójkąta wynika, że

display-math(4)

przy czym w warunku tym zachodzi równość wtedy i tylko wtedy, gdy punkty math  są współliniowe. Podstawiając do tej nierówności otrzymane wcześniej warunki (2) i (3), otrzymujemy nierówność

display-math

i mnożąc ją obustronnie przez math  otrzymujemy nierówność Ptolemeusza.


Równość w tym warunku jest równoważna faktowi, że w warunku (4) zachodzi też równość, a to ma miejsce wtedy i tylko wtedy, gdy punkt math  leży na prostej math  co jest równoważne równości

display-math

Równość ta oznacza, że suma kątów wewnętrznych czworokąta, leżących przy wierzchołkach math i  math  wynosi math W konsekwencji, również suma kątów wewnętrznych czworokąta, leżących przy wierzchołkach math  i  math  wynosi math  Twierdzenie pomocnicze gwarantuje, że na czworokącie math  można opisać okrąg.

Przykłady prostych zastosowań

obrazek

Przykład 1 (Obliczanie przekątnej pięciokąta foremnego). Rozważmy pięciokąt foremny o boku math i nazwijmy jego przekątną math Zbudujemy z jego pomocą czworokąt o trzech bokach będących bokami pięciokąta i jednym boku będącym przekątną pięciokąta (na rysunku obok rozważany czworokąt został oznaczony pogrubioną linią).

Zbudowany czworokąt ma dwie przekątne długości math (są to również przekątne pięciokąta foremnego) oraz trzy boki równe math i jeden bok długości math (też przekątna pięciokąta foremnego). Ponieważ czworokąt jest wpisany w okrąg, zatem zgodnie z twierdzeniem Ptolemeusza zachodzi równość math czyli math jest tym rozwiązaniem równania kwadratowego, które wynosi (drugie rozwiązanie nie interesuje nas, bo jest ujemne)

display-math

Obliczenie przekątnej pięciokąta foremnego bez użycia twierdzenia Ptolemeusza jest bardziej skomplikowane i mozolne.

obrazek

Przykład 2 (Obliczanie wartości funkcji math i  math dla kąta math ). Najpierw zauważmy, że w pięciokącie foremnym kąt pomiędzy jego przekątną a sąsiednim bokiem wynosi math bo jest to połowa kąta środkowego, wynoszącego math opartego na tym samym łuku. Po uwzględnieniu wzoru na przekątną pięciokąta foremnego otrzymujemy

pict