Przeskocz do treści

Delta mi!

O obrotach centrów trójkąta

Dariusz Miklaszewski

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: luty 2015
  • Publikacja elektroniczna: 01-02-2015

Zająłem się ciekawym problemem dotyczącym centrów trójkąta. Ciekawym, bo łatwym do wyobrażenia, a w pewnych aspektach nawet bardzo trudnym.

obrazek

Najpierw wyjaśnienie, dlaczego napisałem "centrów", a nie zwyczajnie "środków" - chodzi tu o wspólną nazwę dla wszelkiego rodzaju wyróżnionych punktów związanych z trójkątem. Właściwie każdy punkt można jakoś wyróżnić - np. Clark Kimberling wyróżnił i opisał ich kilka tysięcy w swojej Encyclopedia of Triangle Centers. Tutaj "z imienia i nazwiska" będą przywołane: środek okręgu wpisanego jako |X1, środek ciężkości jako X2, środek okręgu opisanego jako |X3, ortocentrum jako X4, środek okręgu Feuerbacha (czyli dziewięciu punktów) jako | X5.

Na początek rozważmy wszystkie trójkąty równoramienne o wspólnej podstawie | AB z wierzchołkiem | C w danej półpłaszczyźnie ograniczonej prostą AB. Dla ustalenia uwagi wprowadzimy prostokątny układ współrzędnych, w którym A| = (−1,0),B = (1,0),C= (0,t), t > 0. Interpretując |t jako czas, możemy powiedzieć, że wierzchołek C porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 1 w górę, po symetralnej odcinka AB. Po tej samej prostej poruszają się wymienione centra trójkąta |ABC. Skupimy się na razie na X2 | i |X3. Póki  √ -- |t < 3, centrum X3 jest pod X2. W chwili  √ -- t = 3, gdy trójkąt |ABC staje się równoboczny, centrum | X3 dogania | X2. Dla | √ -- t > 3 centrum | X3 wychodzi na prowadzenie i potem już cały czas jest ponad X2. Nic dziwnego: w pogoni za |X2 centrum X3 rozwinęło większą prędkość, więc po nieuchronnym zrównaniu musiało je wyprzedzić. Centra X1 i |X5 w chwili zrównania mają te same prędkości i nie następuje zmiana lidera.

obrazek

Zrezygnujmy teraz z założenia, że trójkąt ABC jest równoramienny, a niech trójkąt | ABC0 będzie równoboczny. Rozważmy problem: ile okrążeń wokół Xi dokona centrum X j, gdy wierzchołek C jednokrotnie okrąży punkt C0 zgodnie z ruchem wskazówek zegara (wierzchołki A i B | tkwią tam, gdzie poprzednio)? Z rozważań topologicznych (których nie będę tu przytaczał) wynika, że jeśli centra | Xi i | X j pokrywają się wyłącznie w trójkącie równobocznym, to odpowiedź na to pytanie nie zależy od konkretnego kształtu krzywej, po której wierzchołek |C obiega punkt | C0 - możemy więc przyjąć, że krzywa ta jest okręgiem. Na małym okręgu wokół punktu C0 położonych jest dokładnie 6 punktów, z których każdy tworzy wraz z punktami |A i B | pewien trójkąt równoramienny. Dla tych sześciu punktów znamy kierunek wektora −−−− XiX j . Nietrudno zgadnąć na tej podstawie, że |X3 obiegnie jednokrotnie |X2 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, natomiast |X5 dwukrotnie okrąży X1 zgodnie z ruchem wskazówek.

Wydaje się, że trzy obroty wektora −−−− XiX j wokół Xi są wykluczone. Okazuje się jednak, że możliwe są cztery. W tym celu wskazałem odpowiednie dwa centra (inne od wymienionych - każdy może przecież zdefiniować swoje własne centra, nie ograniczając się nawet do encyklopedii Kimberlinga). Jak to zrobiłem, możesz dowiedzieć się tutaj, ale może najpierw sam spróbujesz?