Przeskocz do treści

Delta mi!

Konsekwencje twierdzenia Dirichleta

Witold Bednarek

o artykule ...

  • Publikacja w Delcie: marzec 2018
  • Publikacja elektroniczna: 28 lutego 2018
  • Wersja do druku [application/pdf]: (68 KB)

Słynne twierdzenie Dirichleta głosi, że jeżeli liczby naturalne |a;r ⩾1 są względnie pierwsze, to ciąg arytmetyczny a;a + r;a + 2r;::: zawiera nieskończenie wiele liczb pierwszych. Przedstawimy kilka wniosków płynących z tego twierdzenia.

Wniosek (A). W każdym takim ciągu dla każdej liczby naturalnej s istnieje nieskończenie wiele wyrazów będących iloczynami s różnych liczb pierwszych. Dowód tego stwierdzenia można znaleźć w książeczce Wacława Sierpińskiego "250 zadań z elementarnej teorii liczb" (WSiP, Warszawa 1986, zadanie nr 70).

Wniosek (B). Dla każdej liczby naturalnej m istnieje taka liczba pierwsza p > 2m, że przedziały [p | − 2m, i (p, p+ 2m] nie zawierają liczby pierwszej. Dowód powyższego stwierdzenia znajduje się w moim artykule Tryptyk o liczbach pierwszych w  8 ∆ 00.

Wniosek (C). Jeżeli w takim ciągu pewien wyraz jest |k-tą potęgą liczby naturalnej, to ciąg ten zawiera nieskończenie wiele k-tych potęg liczb pierwszych.

Dowód Andrzeja Schinzla (korespondencja prywatna). Załóżmy, że |bk≡ a modr dla pewnego |b ∈N+. Skoro |NWD(a, r) = 1, to wynika stąd, że NWD(b, r) = 1. Zatem na mocy twierdzenia Dirichleta istnieje nieskończenie wiele takich liczb pierwszych |p, że p ≡ b modr. W konsekwencji |pk ≡bk modr, czyli |pk≡ a modr, co kończy dowód.


Wniosek (D). Dla dowolnej liczby naturalnej |k ⩾1 ciąg arytmetyczny 1,1+ r,1+ 2r,... zawiera nieskończenie wiele k-tych potęg liczb pierwszych.

Uzasadnienie. Wystarczy zauważyć, że |a = 1≡ 1k modr i skorzystać z poprzedniego wniosku.


Wniosek (E). Niech |a,r ⩾1 będą liczbami naturalnymi względnie pierwszymi. Wówczas dla każdej liczby naturalnej |k⩾ 1 istnieje nieskończenie wiele takich par p,q liczb pierwszych, że pewien wyraz ciągu arytmetycznego a,a + r,a +2r,... jest postaci pqk.

Dowód. Niech k ⩾1 będzie dowolnie ustaloną liczbą naturalną. Niech |q będzie dowolnie ustaloną liczbą pierwszą, niedzielącą r. Skoro liczby |qk i |r są wtedy względnie pierwsze, to istnieją takie liczby naturalne |s,t ⩾ 1, że

sqk− tr = 1. (*)

Przy tym widać, że liczby | s i | r są względnie pierwsze. Ponadto z założenia liczby |a i r są względnie pierwsze. Wynika stąd, że |NWD(as, r) = 1. Zatem, wykorzystując twierdzenie Dirichleta, stwierdzamy, że ciąg arytmetyczny as + r,as + 2r,as+ 3r,... zawiera nieskończenie wiele liczb pierwszych. Niech więc | m będzie takie, że | p = as + mr będzie liczbą pierwszą i przy tym takich liczb |p jest nieskończenie wiele. Połóżmy n = 1+ at+ mqk. Wtedy n | -ty wyraz ciągu arytmetycznego |a,a+ r,a + 2r,... jest, wobec (∗), równy:

pict

Wniosek (F). Istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych, których zapis dziesiętny kończy się na:

11...1, 33 ...3, 77...7, 99 ...9.

Dowód tej własności pozostawiam Czytelnikowi. Powodzenia!