Delta 4/1974

„Delta” z wizytą w Katedrze Fizyki i Elektroniki Ciała Stałego WAT