Delta 6/1974

„Mała Delta” Czy umiecie się dziwić? Spór na rynku w Babilonie. Niezwykła lekcja